مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی
نقد تطبیقی
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی
نقد و نظر به چه معناست؟
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

سابقه خاطره نویسی در ادب فارسی به زمان­های گذشته بر می­گردد برای مثال «اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید» نوشته محمد بن منور از جهت موضوع در شمار زندگینامه­ ها و از حیث تدوین و قالب نوعی خاطره نگاشته و از لحاظ پرداخت و زبان و لطافت ها و هنر ورزی­های بیانی اثری ادبی شناخته می شود. همچنین تاریخ بیهقی از جهت نحوه گردآوری و نگارش و نقش نویسنده در تصنیف گونه­ای خاطره نگاشته به لحاظ موضوعی اثری تاریخی و از حیث واژگان نوع پرداخت و انشاء و سبک نمونه نادر و فاخر نثر فارسی به شمار می ­رود نیز کتاب «نفثه المصدور» به جهت موضوعی ذیل آثار تاریخی و از حیث حادثه و نقش نویسنده در آن حسب حال و در مجموع یکی از آثار کلاسیک نثر فارسی شناخته می­شود.

خاطره ­گویی و خاطره­ نویسی وقتی در یک جامعه یا دوره رواج می ­یابد که «من فردی» و جمعی در آن جامعه هویت یافته باشد و انسان­ها به استقلال شخصیتی و نقش فردی خود وقوف یافته باشند. خاطره نویسی در معنای متعارف آن در ایران از زمان قاجار به وجود آمد و انقلاب مشروطیت به آن وسعت بخشید و حتی در روش و نگرش تاریخ نگاری  سنتی ایران تاثیری شگرف به وجود آورد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.