بررسی گردشگری سلامت در ایران
سپتامبر 6, 2014
بررسی توريسم درماني در ايران
سپتامبر 6, 2014

توريسم درماني يا مسافرت درماني و بنا به قولي توريسم سلامت مسافرتي است به ديگر كشورها براي قرار گرفتن تحت عمل جراحي، انواع مراقبت هاي پزشكي و دندانپزشكي، عمل هاي زيبايي، بهره مندي از عوامل سلامت بخش طبيعي نظير چشمه هاي آب معدني و غیره اين اصطلاح براي اولين بار توسط آژانس هاي مسافرتي و رسانه ها با مشاهده جوامعي كه رشد سريعي در جلب جهانگردان و بويژه مسافران متقاضي معالجه و درمان داشتند، عموميت يافت اين كسب و كار همچنان در حال رشد است و منافع قابل ملاحظه اي را عا يد آن كشورهايي نموده است كه پتانسيل خود را در اين راستا به كار گرفته اند(خدایاری زرنق و سایرین،۱۳۸۹،۵۲)

توريسم درماني، صرفاً ارائه خدمات پزشكي نيست بلكه بر اين منطق استوار است كه معالجات پزشكي در كنار استراحت و فراغت و سياحت ناشي از يك مسافرت خارجي ميتواند به تسريع بهبود و سلامت افراد انساني مساعدت نمايد .نظر به سطح بالاي علم پزشكي و توانمندي كشور ايران در ارائه خدمات درماني و پتانسيل موجود در اين زمينه و خصوصاً تجربه اي قوي در درمان و معالجات سخت از يك سو و برخورداري سرزمين ايران از جاذبه هاي طبيعي و سياحتي بسيار ضروري است كه برنامه و استراتژي تقويت و سودمندي صنعت و كسب و كار توريسم درماني در يك همكاري مشترك ميان سازمان ميراث فرهنگي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و سازمان توسعه تجارت ايران تنظيم و تدوين گردد بلكه گامي ديگر در راستاي معرفي ايران به عنوان يك قطب توانمند علمي و بويژه علم پزشكي در جهان برداشته شود(همان منبع).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.