مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره
تأثیر روان شناختی رویدادهای بلوغ
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره
مسائل تندرستی در نوجوانان
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره

مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره

بزرگسالان و همسالان، پسرهایی که زود بالغ می‌شوند، آرام، مستقل، متکی به نفس، و از لحاظ بدنی جذاب می‌دانند. در مقابل، پسرهایی که دیر بالغ می شوند، اضطراب و خلق افسرده بیشتری از همسالان خود که به موقع بالغ  شده اند، نشان می‌دهند. اما با این حال، پسرهایی که زود بالغ می‌شوند استرس روان شناختی، خلق افسرده، و مشکلات رفتاری (فعالیت جنسی، سیگار کشیدن، میگساری، پرخاشگری، بزهکاری) بیشتری دارند.

در مقابل، دخترهایی که زود بالغ می شوند محبوب نیستند، گوشه گیرند، اعتماد به نفس ندارند، مضطرب هستند، مستعد افسردگی اند. آنها مانند پسرهایی که زود بالغ می شوند، رفتارهای منحرف بسیاری دارند (سیگار کشیدن، میگساری، فعالیت جنسی). در مقابل همسالان آنها که دیر بالغ شده اند، از لحاظ بدنی جذاب، سرزنده و معاشرتی برداشت می شوند و در مدرسه جایگاه رهبری کسب می‌کنند.

دو عامل این روندها را توجیه می‌کند: ۱) اینکه بدن نوجوان تا چه اندازه ای با آرمان‌های فرهنگی جذابیت جسمانی هماهنگ است، و ۲) اینکه نوجوانان تا چه اندازه‌ای از لحاظ جسمانی با همسالان خود تناسب دارند.

الف- نقش جذابیت جسمانی.

دخترهایی که زود بالغ می‌شوند در مقایسه با همسالان خود که به موقع و دیر بالغ شده اند، معمولاً از تصویر بدن- تصور و نگرش نسبت به ظاهر جسمانی- نه چندان مثبت خبر می‌دهند. گرچه پسرها ثبات کمتری دارند، ولی آنهایی که زود و سریع بالغ می شوند از ویژگی بدنی خود رضایت بیشتری دارند.

تصویر بدن پیش بین نیرومند عزت نفس نوجوانان است. با این حال، تأثیرات منفی زمان بندی بلوغ بر تصویر بدن و همچنین سازگاری هیجانی، وقتی با عوامل استرس زای دیگر همراه شده باشند، به میزان زیاد تقویت می‌شوند.

ب- اهمیت متناسب بودن با همسالان

از این دیدگاه، دخترهایی که زود و پسرهایی که دیر بالغ می شوند، مشکل دارند، زیرا در طرفین رشد جسمانی قرار می‌گیرند و هنگامی که با همسالان خود هستند، احساس می‌کنند بی تناسب‌اند. شگفت آور نیست که نوجوانان با همسالانی خیلی احساس آرامش می‌کنند که با سطح رسش زیستی آنها هماهنگ باشند.

در ضمن، تأثیرات هورمونی بر شبکه هیجانی/ اجتماعی مغز در نوجوانانی که زود بالغ می‌شوند، نیرومندتر است که پذیرا بودن آنها نسبت به فعالیت جنسی،  مصرف مواد مخدر و الکل، و اعمال بزهکارانه را تشدید می‌کند. شاید در نتیجه آن، نوجوانان هر دو جنس که زود بالغ می‌شوند، اغلب از احساس استرس خبر می دهند و کاهش عملکرد تحصیلی دارند.

ج- پیامدهای بلند مدت.

تحقیقات پیگیری نشان می‌دهند دخترهایی که زود بالغ می‌شوند خیلی مستعد مشکلات بادوام هستند. تعارض خانوادگی و فرزندپروری خشن در کودکی با زمان بندی زودهنگام بلوغ در دخترها بیشتر از پسرها ارتباط دارد. شاید شماری از دخترهایی که زود بالغ می‌شوند با مشکلات هیجانی و اجتماعی به نوجوانی می‌رسند. وقتی فشارهای بلوغ در عملکرد تحصیلی اخلال ایجاد می‌کنند و به فشارهای نامطلوب همسالان منجر می‌شوند، سازگاری نامناسب ادامه می‌یابد و عمیق می‌شود. از قرار معلوم، مداخله هایی که نوجوانانی را هدف قرار می‌دهند که زود بالغ شده و در معرض خطر قرار دارند، ضروری هستند. در این مداخله ها باید به والدین و معلمان آموزش داده شود و برای نوجوانان مشاوره و حمایت های اجتماعی تأمین شود تا آنها را آماده سازند چالش های هیجانی و اجتماعی این دوره را حل و فصل کنند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.