تحقيقات بازار | تحقيقات بازاريابي
سپتامبر 3, 2014
عملکرد کسب و کار
سپتامبر 3, 2014

سيستم اطلاعات بازاريابي شامل افراد، تجهيزات، روش هاي جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل، ارزيابي و توزيع به موقع اطلاعات مورد نياز مديران بازاريابي براي تصميم گيري نهايي طراحي مي شود و اين اطلاعات توسط منابع داخلي شرکت و بر اساس تحقيقات بازاريابي و از طريق فرايند اطلاع رساني بازاريابي صورت مي گيرد(هافستد،۱۹۹۷)

عوامل مختلفي از جمله محيط داخلي شرکت، توزيع کنندگان، توليدکنندگان، واسطه هاي فروش، مصرف کنندگان و رقبا همگي بر سيستم بازاريابي تاثير مي گذارند. يکي از مهمترين نکات در سيستم بازاريابي بررسي تاثيرات تجارت خارجي در اين پروسه مي باشد.

دقت نظر کافي در قوانين سازمان تجارت جهاني و اشراف به قوانين و مقررات گمرکي و تعرفه کالاها، توجه به نرخ تغيير ارزها و نرخ بهره بين بانکي در بازارهاي مالي بين المللي از جمله نکاتي است که همه بر محيط سيستم بازاريابي تاثيرات شگرفي دارند و لذا متخصصين علم اقتصاد با تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده مي توانند به اخذ تصميمات درست در صحنه رقابت اقتصاد جهاني کمک شاياني کنند. کسب اطلاعات از منابع داخلي معمولا سريع تر و کم هزينه تر از ساير منابع اطلاعاتي است وليکن کارآيي لازم را ندارد، روش ديگر جمع آوري اطلاعات نظارت بر نحوه فعاليت رقبا از طريق تجزيه وتحليل و بررسي وضعيت خريد و فروش محصولات توليدي رقبا مي باشد و شرکت ها مي توانند با استفاده از اين اطلاعات، سبک و خط مشي هاي تبليغاتي را در فضاي رسانه اي مختلف بر اساس بودجه تبليغاتي مورد نظر شرکت و در مقايسه با رقباي بازار بررسي نمايند. اطلاعات کسب شده توسط تحقيقات بازاريابي مي تواند براي شناسايي و تعيين فرصت ها و تهديدهاي موجود در بازار بر کار آيي و فهم بهتر فرآيند بازاريابي مورد استفاده قرار گيرد(گوکوس،۲۰۰۸)

تحقيقات بازاريابي مي تواند در زمينه هاي مختلف به اندازه گيري توان بالقوه بازار، تجزيه و تحليل سهم بازار، تعيين خصوصيات بازار، تجزيه و تحليل فروش، سياست هاي قيمت گذاري کالا توسط رقبا و پيش بيني هاي کوتاه مدت و بلند مدت روند فعاليت هاي تجاري بازار بپردازد. در نگاه اقتصاد خرد به بازار مصرف با توجه به نظريه مصرف اوليه خانوار و اصل حداکثر مطلوبيت نهايي منحني مصرف، افراد براي تامين نيازهاي اوليه کل بودجه خود را صرف تامين نيازهاي اشباع نشده مي کنند و چيزي براي پس انداز باقي نمي ماند(لانگراک،۲۰۰۳).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.