به-روش-خود-ثروتمند-شوید
یک میلیون دلار درآمد؟
آوریل 4, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید
دنیای بیرون، آیینه دنیای درون
آوریل 4, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

به-روش-خود-ثروتمند-شوید

نقطه شروع همه ثروتها آن چیزی است که ناپلئون هیل آن را آگاهی موفقیت نامید. شما باید مدتها قبل از اینکه در حقیقت خود به ثروت برسید، در فکر خود یک موفق در زمینه مالی معرفی شوید. هم فقیر و هم ثروت، نتیجه برداشت ذهن است. مهمترین تک قدمی که برای رسیدن به ثروت و استقلال مالی بر می دارید، تصمیم گیری برای تغییر دادن اندیشه و ایجاد این ذهنیت مثبت است که می توانید به هدفهای مالی خود برسید. این باید قبل از هر اتفاق دیگری بیفتد.

فکرتان را عوض کنید تا زندگی تان تغییر کند

اینکه چگونه از ذهن خود استفاده می کنید، شرایط شما را رقم می زند. به عبارت ساده، شما یک ذهن با یک بدن هستید که آنرا با خود حمل می کنید. در دنیا آنچه را که انسانها ساخته اند، با یک ایده شروع شده است. آنچه را در پیرامون خود می بیند، صرفاً ابزاری از یک اندیشه است. و از آنجا که اندیشه شما کیفیت زندگی تان را مشخص می سازد، اگر کیفیت اندیشه خود را بهتر کنید ناچاراً کیفیت زندگی شما بهتر می شود.

بهترینها را انتظار داشته باشید

قانون انتظارات می گوید: هرچه را با اطمینان انتظار داشته باشید، مثبت یا منفی، صورت حقیقی پیدا می‌کند. اگر به موقع انتظار داشته باشید موفق شوید و پایبند این باور خود باقی بمانید، و اگر طوری رفتار کنید که انگار این موفقیت امر حتمی است، سرانجام به آن موفقیت دست پیدا می کنید.

اگر با اطمینان می خواهید ثروتمند شوید و از استعدادها و توانمندیهای خود استفاده کنید، و اگر این نگرش را به مدت طولانی در خود حفظ کنید، صورت حقیقت به خود می گیرد.

تبدیل به یک مغناطیس زنده شوید

یکی از قدرتمندترین اصول در عالم هستی قانون جذابیت است. قانون جذابیت می گوید: شما یک مغناطیس زنده هستید. این قانون می گوید که اندیشه شما میدان انرژی ایجاد می کند که از شما به بیرون تشعشع دارد و آنچه را که هماهنگ با این اندیشه ها باشد، به خود جذب می کند. این قانون احتمالاً در مقایسه با همه قوانین ذهنی دیگر، موفقیت یا شکست، بخت و اقبال خوب یا بد را توضیح دهد. این قانون می گوید اگر تصویر واضحی از هدف در ذهن داشته باشید و بتوانید این تصویر را به مدتی طولانی در خود حفظ کنید، منابعی را که برای تحقق هدف خود به آن احتیاج دارید، به دست می آورید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.