آموزش مطالب روز حقوق
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق
تعریف استصناع
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

الف) ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد: اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست.

ب) ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد: هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه ای دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر قابل مطالبه نیست.

ج) ضرر جبران نشده باشد: ضرری قابل مطالبه است که من قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد.

در همین نگاه اجمالی به شرایط ضرر نیز می توان به این نتیجه رسید که در ورود ضرر در بلایای طبیعی همچون زلزله مسلما مستقیما از فعل دولت ناشی نمی شود تا بتوان جبران آن را به دولت بار کرد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.