مطالب روز اقتصاد
ضریب جینی
سپتامبر 3, 2014
آموزش AHP
آموزش AHP – نرخ ناسازگاری در AHP
سپتامبر 3, 2014
آموزش AHP

آموزش AHP

محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی

محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی در دو قسمت جداگانه زیر بحث قرار می گیرد:
وزن نسبی (local priority) : عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح بالاتر به صورت زوجی مقایسه شده و وزن آنها محاسبه می گردد.
وزن نهایی (overall priority) : وزن نهایی هر گزینه در یک فرایند سلسله مراتبی از مجموع حاصل ضرب اهمیت معیارها در وزن گزینه ها بدست می آید.
برای باز کردن فایل ابتدا رمز www.tmrg.ir را وارد کرده و سپس در کادر بعدی دکمه read only را فشار دهید تا به محتویات فایل دسترسی پیدا کنید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.