بانک موضوعات بروز پایان نامه مهندسی آینده پژوهی
بانک موضوعات بروز پایان نامه مهندسی آینده پژوهی
نوامبر 21, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق مدیریت منابع انسانی
نوامبر 21, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت صنعتی بپردازیم:

 • اثر مدیریت هزینه داخلی ، یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی، و ظرفیت بر جذب روی مدیریت هزینه درون سازمانی در زنجیره تامین.
 • Effect of internal cost management, information systems integration, and absorptive capacity on inter-organizational cost management in supply chains.
 • تاثیر کمک های تصمیم گیری بر شرایط ریسک گریزی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری.
 • The effect of a decision aid on risk aversion in capital investment decisions.
 • فرهنگ سازمانی و سیستم های اندازه گیری عملکرد.
 • Organizational culture and performance measurement systems.
 • برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی.
 • A Road-map to Green Supply Chain System through Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation.
 • هماهنگی تولید کننده و زنجیره تامین همکاران برای طراحی خط تولید با در نظر گرفتن محصولات بازتولیدی.
 • Coordination of a manufacturer and supply chain partners for product line design with consideration of re-manufactured product.
 • اثرات کارت امتیازدهی متعادل بر عملکرد شرکت های بخش خدمات.
 • Effects of balanced scorecard on performance of firms in the service sector.
 • ارائه نوعی روش‌شناسی به منظور اجرای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکردی واحدهای صنعتی.
 • Propose a Methodology to Implement Balanced Scorecard for Operational Appraisal of Industrial Groups.
 • تأثیر مدیریت دانش بر روی کارائی پروژه‌ها.
 • How knowledge management impacts performance in projects: An empirical study.
 • ضروریات سیستم های تاثیر گذار بر تامین و لجستیک واکسن.
 • The imperative for stronger vaccine supply and logistics systems.
 • بررسی نقش منابع شرکتی و متغیرهای محیطی در تجاری کردن محصول جدید.
 • Investigating the role of firm resources and environmental variables in new product commercialization.
 • مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار به عنوان ابزاری در مدیریت جامع کیفیت، به مهندسی کسب و کار معنا می‌بخشد: مدل و رویکردی جدید.
 • Business Process Re-engineering as a Tool in Total Quality Management makes Engineering Business Sense: A new Perspective and Model.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.