مطالب آموزشی علوم سیاسی
شکل‌گیری كنوانسيون رفع كليه اشكال ‏تبعيض عليه زنان
دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی علوم سیاسی
مفهوم تروریسم و تروریسم بین‌المللی
دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی علوم سیاسی

مطالب آموزشی علوم سیاسی

ليبراليسم در روابط بين‌الملل به عنوان يک مکتب فکري، ريشه در خوش‌بيني عصر روشنگري قرن هيجدهم، ليبراليسم اقتصادي قرن نوزدهم و ايده‌آليسم ويلسوني قرن بيستم دارد. به نظر ليبرال‌ها سياست عبارت است از هنر خوب حکومت کردن؛ يا حکومت خوب و سياست‌مدار خوب کسي است که عملکردش مطابق اخلاق و ارزش‌‌هاي انساني باشد. ليبراليسم اعتقاد دارد که انسان ‌ها قابليت يادگيري داشته و تعليم ‌پذيرند و در نتيجه مي‌توانند رفتارهاي خود را تغيير دهند. پس آن‌ها بايد رفتار و عملکرد نابهنجار و غيراخلاقي خود را بر اساس موازين اخلاقي و انساني تغيير داده و رفتار بهنجار و اخلاقي را پيشه کنند.البته لیبرالیسم به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شود: ایده‌آلیسم(آرمانگرایی)، انترناسیونالیسم لیبرال، نهادگرایی لیبرال، انترناسیونالیسم نولیبرال، نوایده‌آلیسم(نوآرمانگرایی) و نهادگرایی نولیبرال. اما می‌توان به طورکلي، جهان‌بيني لیبرالی را بر اعتقادات و مفروضه‌هاي زير مبتنی دانست:

سرشت و ذات بشر اساساً خوب يا نوع دوستانه است و بنابراين انسان‌ها قادر به کمک متقابل و همکاري هستند.

نگراني اساسي بشر براي رفاه، ترقي و پيشرفت را امکان ‌پذير مي سازد. يعني اين اصل روشنگري در مورد امکان رشد و توسعه تمدن مجدداً مورد تأييد و تصديق قرار مي گيرد.

رفتار بد انسان، محصول و معلول انسان شرور نيست، بلکه معلول نهادها و ترتيبات ساختاري بشر است که انسان ‌ها را تحريک مي کند تا خودپرستانه عمل کرده و به ديگران آسيب برسانند و بجنگند.

انسان اگر بر مبناي فطرت خوب و نوع ‌دوست خود عمل کند رفتاري همکاري ‌جويانه و صلح‌آميز خواهد داشت. به تبع آن، اگر انسان ‌ها و سياست مداران خودساخته و آموزش ديده در کشورها قدرت را به دست گيرند صلح و همکاري بين‌المللي تحقق خواهد يافت.

براي استقرار صلح و همکاري بين المللي بايد نهادها و ساختارهايي که انسان در آن از فطرت خود دور افتاده است و بر اساس آن رفتار و عمل نمي کند را اصلاح کرد. هم چنين براي اين که بشر و فرد بتواند بر مبناي فطرت خود عمل کند، فرآيندها و نظام‌ هاي تربيتي و اجتماعي بايد اصلاح شود.

کشورها نيز ذاتاً خودپرست و جنگ‌طلب نيستند، بلکه برعکس، همکاري‌جو و نوع دوست هستند و لذا قابليت اصلاح رفتارهاي نابهنجار خود را دارند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.