اجرای استراتژی يادگيری
سپتامبر 7, 2014
چابکی استراتژیک
سپتامبر 7, 2014

کلید مکتب استراتژی یادگیری آن است که بنیاد آن بر توصیف استوار باشد تا تجویز. طرفداران این مکتب همواره این سوال ساده اما مهم را مطرح می کنند که: چگونه استراتژی ها عملا در سازمانها شکل می گیرند؟ سوال این نیست که استراتژی ها چگونه تدوین میشوند؛ بلکه این است که چگونه شکل میگیرند.

محققینی که با رویکرد استراتژی یادگیری موافق بودند، دریافتند که هرگاه تغییر مسیر استراتژیک عمده ای به وقوع پیوسته است، به ندرت ناشی از تلاش برای برنامه ریزی رسمی بوده و در واقع اغلب حتی در دفاتر مدیران ارشد نیز رخ نداده است. در عوض، استراتژی ها را میتوان ناشی از فعالیت ها و تصمیمات جزئی افراد مختلف دانست. اگر این تغییرات جزئی به مرور زمان یک جا شود اغلب به ایجاد تغییرات عمده در مسیر منجر می گرد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.