آموزش استفاده از سبک مستند سازی شیکاگو (Chicago)
آموزش استفاده از سبک مستند سازی شیکاگو (Chicago) | رفرنس نویسی | ارجاع دهی
مارس 17, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات جدید پایان نامه در زمینه فروش و بازاریابی
مارس 24, 2016
آموزش استفاده از سبک مستند سازی ام ال ای (MLA)

آموزش استفاده از سبک مستند سازی ام ال ای (MLA)

سبک مستند سازی ام ال ای (MLA)

در این سبک که بیشتر در علوم انسانی به کار می رود، از ذکر نام خانوادگی مولف و شماره صفحه درون پرانتز در متن استفاده می شود و منبع کامل در پایان کارنوشت یا مقاله آورده می شود.

نحوه ی مستند سازی انواع منابع در صفحه منابع

مستندسازی کتاب ها

ابتدا نام خانوادگی و نام مولف یا ویراستار را بیاورید و نقطه بگذارید؛ بعد عنوان کتاب را به صورت ایتالیک بیاورید و نقطه بگذارید؛ سپس اگر کتاب دارای ویراستار، مترجم، یا گردآورنده بود، نام او را ذکر کنید و در پایان نیز اطلاعات مربوط به ناشر از جمله مکان نشر: نام ناشر، و تاریخ نشر را بیاورید.

نمونه فارسی:

مامفورد، لوئیس. بزرگراه و شهر. نیویورک: هارکوت بریس و ورلد، ۱۹۶۳ .

—. بزرگراه در سراسر جهان. نیویورک: پرنتیس، ۱۹۶۷ .

شیلد، جی، و دیگران. دسیسه ی بیزانس: تاریخ گذر انگلیسی. هارتفورد: مرجانسرپی، ۲۰۰۴ .

نمونه انگلیسی:

Mumford, Lewis, The Highway and the city. New York: Harcourt Brace and World, 1963.

—. Highways Around The world. New York: prentice, 1967.

مستندسازی بخش ها یا فصل هایی از یک کتاب

اگر از فصل ها یا بخش هایی از کارهای ویراستاری شده ای که فصل ها یا بخش های دارای عنوان منفرد و مولف جداگانه ای بودند که در یک مجموعه یا کتاب مرجع ویراستاری شده توسط دیگران آمده اند استفاده کردید، ابتدا نام خانوادگی و نام مولف آن بخش یا فصل را بیاورید و نقطه بگذارید؛ بعد عنوان آن فصل یا بخش را درون گیومه ذکر کنید و نقطه بگذارید، سپس عنوان اثر اصلی را به صورت ایتالیک بنویسید و پس از نقطه، نام و نام خانوادگی ویراستار را بیاورید و در پایان اطلاعات مربوط به مکان نشر: نام ناشر، تاریخ، و شماره ی صفحه را ذکر کنید.

نمونه فارسی:

والسینر، جان. “نقش پدر در شبکه ی اجتماعی یک کودک شوروی.” نقش پدر در رشد کودک. ویراستار مایکل ای لامب. نیویورک: ویلی، ۲۰۱، ۱۹۸۱- ۱۸۷ .

نمونه ی انگلیسی:

Valsiner, Jaan. ” The Fatrer̛ s Role in Social Network of a Soviet Child”. Role of The Father in Child Development. Ed. Micheal E. Lamb. New York: Wiley, 1981.187-201.

مقاله های نشریه ها

ابتدا نام خانوادگی و نام مولف را بیاورید و نقطه بگذارید؛ بعد عنوان مقاله را درون گیومه بنویسید و نقطه بگذارید؛ سپس نام نشریه را به صورت ایتالیک بنویسید و به دنبال آن تاریخ انتشار را بیاورید و دو نقطه بگذارید و پس از آن شماره صفحه را ذکر کنید.

نمونه فارسی:

پرین، دینا، “ازدواج در دهه ی ۹۰”. نیویورک ۲ ژوئن ۱۹۹۰: ۴۵- ۴۰ .

نمونه انگلیسی:

Prin, Dinah.” Marriage in the 90s”. New York 2 June 1990: 40-45.

منابع غیر کتابی (دیداری- شنیداری یا فیلم یا ویدئو، مصاحبه، سند دولتی)

ابتدا عنوان منبع (برنامه، پخش، فیلم و غیره) را به صورت ایتالیک نوشته و بعد نقطه بگذارید؛ بعد شکل انتشار آن را بنویسید و نقطه بگذارید. سپس نام کارگردان، تهیه کننده یا نویسنده را بیاورید و بعد کاما بگذارید و بعد نام منتشر کننده را بیاورید و کاما بگذارید و آنگاه انتشار یا پخش را بنویسید و در پایان مقدار زمان آن را بیاورید.

نمونه فارسی:

آفرینش در برابر تکامل: “مبارزه ی کلاس درس”. نوار ویدئویی. کارگردان ریال ویلسون، PBS ویدئو، ۱۹۸۲٫ (MLA) 58 دقیقه.

نمونه انگلیسی:

Creation Vs Evolution:” Battle Of The Classroom.” Videocassette. Dir. Ryall Wilson, PBS Video, 1982. (MLA) 58 min.

منابع یا اسناد الکترونیکی

ابتدا نام خانوادگی و نام مولف، ویراستار، جمع آوری کننده، یا مترجم را نوشته و اگر نام آنها مشخص نبود عنوان منبع را بنویسید و نقطه بگذارید؛ بعد نام منبع را بیاورید؛ سپس تاریخ انتشار اثر یا آخرین تجدید نظر یا ارائه را بیاورید و آنگاه شماره صفحه، بخش، یا بند را بعد از دو نقطه بیاورید و بعد نقطه بگذارید؛ بعد از نقطه نام موسسه یا سازمان یا دارنده ی وب سایت را بنویسید؛ در پایان نیز تاریخ دسترسی به منبع و نشانی الکترونیک آن را ذکر کنید.

نمونه فارسی:

فیتر، کریس. “نکتورن شاعری: از درون مایه ی قدیمی تا گونه ی رنسانسی”. مطالعات ادبی پیش نوین ۱/۳ (سپتامبر۱۹۷۷): ۶۰ پارس. ۴ مارس. ۲۰۰۴ .

www.humanities.Ualberta.ca/emls/3-2/fithnoct.html.

نمونه انگلیسی:

Fitter, chris. ” The poetic Nocturne: From Ancient Motif to Renaissance Genre”. Early Modern Literary Studies 3.1 (sept. 1997): 60 pars. 4mars 2004. www.humanities.Ualberta.ca/emls/03-2/fithnoct.html.

پایان نامه یا رساله

ابتدا نام خانوادگی و نام ارائه دهنده رساله را بنویسید و نقطه بگذارید. بعد عنوان رساله را درون گیومه بیاورید و نقطه بگذارید .سپس اطلاعات مربوط به دانش آموختگی از جمله دانشگاه محل تحصیل و تاریخ دفاع را بیاورید.

نمونه فارسی:

دارلینگ، چارلز دبلیو. “احترام بخش واقعی: شعر ریچارد ویلبر”. رساله در دانشگاه CT، ۱۹۷۷ .

دارلینگ، چارلز دبلیو. “احترام بخش واقعی: شعر ریچارد ویلبر”. رساله در دانشگاه CT، ۱۹۷۷٫ هارتفورد: انتشارات مرگانسر، ۱۹۷۹ .

نمونه انگلیسی:

Darling, Charles W.” Giver of Due Regard: The poetry of Richard Wilbur “. Diss. U. of CT, 1977.

Darling, Charles W.” Giver of Due Regard: The poetry of Richard Wilbur “. Diss. U. of CT, 1977. Hartford: merganser press, 1979.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.