موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق مدیریت دولتی، گرایش مالی
مارس 17, 2016
آموزش استفاده از سبک مستند سازی ام ال ای (MLA)
آموزش استفاده از سبک مستند سازی ام ال ای (MLA) | رفرنس نویسی | ارجاع دهی
مارس 23, 2016
آموزش استفاده از سبک مستند سازی شیکاگو (Chicago)

آموزش استفاده از سبک مستند سازی شیکاگو (Chicago)

سبک مستند سازی شیکاگو

در مستند سازی به سبک شیکاگو که اساساً در کارنوشت های مربوط به تاریخ و سایر حوزه های علوم انسانی به کار می رود، به دو صورت شماره گذاری و الفبایی عمل می شود..

۱) نحوه مستند سازی در نظام شماره گذاری شیکاگو

در نظام شماره گذاری، مستندسازی و ذکر منبع در درون متن و پانوشت انجام می گیرد.

نمونه هایی از نحوه ی مستندسازی در پانوشت بر اساس سبک شیکاگو

نمونه فارسی:

 1. خلیل میرزایی، پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی (تهران : انتشارات جامعه شناسان، ۱۳۸۸)، ۵۰ .
 2. همانجا، ۵۰ .
 3. ارنست کیزر، “ادبیات هارلم” در هارلم : یک اجتماع در حال گذر، ویراستاری توسط جی اچ کلارک (نیویورک: انتشارات سیتادل، ۱۹۶۴)، ۶۴ .

نمونه انگلیسی:

 1. Donald N. Mccloskey, Enterprise and Trade in Victorian Britain: Essays in Historical Economics (London: Geor Allen and Unwin, 1981), 54.
 2. Ibid, 54.
 3. Ernest Kaiser, “The literature of Harlem”, in Harlem: A community in Transition, ed. J.H. Clarke (New York: Citadel press, 1964), 64.

۲) نحوه مستند سازی در صفحه ی منابع بر اساس نظام الفبایی شیکاگو

در سبک منبع نویسی الفبایی شیکاگو، فهرست منابع مورد استفاده و مشورتی در پایان کارنوشت یا مقاله به صورت الفبایی ذکر می گردد.

نحوه مستند سازی انواع منابع در صفحه ی منابع

مستند سازی کتاب ها: ابتدا نام خانوادگی و نام مولف یا ویراستار را بیاورید؛ بعد عنوان کتاب و در صورت داشتن عنوان فرعی بعد از دو نقطه آن را بیاورید و سپس اطلاعات مربوط به ناشر را که شامل مکان نشر: نام ناشر، و سال نشر است، ذکر کنید.

نمونه فارسی:

 1. میرزایی، خلیل. پژوهش، پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی. تهران: انتشارات جامعه شناسان، ۱۳۸۸ .
 2. هامبورگ، دیوید، سارتروس، نورمن. سلامت و رفتار. ترجمه ی خلیل میرزایی. تهران: انتشارات جانزاده، ۱۳۷۴ .
 3. مک کلوسکی، دونالدان. نظریه ی کاربردی قیمت. ویراست دوم. نیویورک: مک میلان، ۱۹۸۵ .

نمونه انگلیسی:

 1. Lioyd, Donald A., and Harry R. Warfel. American English and its Cultural Setting. New York: Alfred A. Knopf, 1956.
 2. Thielicke, Helmut. Man In God̛ s Word .Translated and edited by John W. Doberstein. New York: harper and Row, 1963.
 3. Mccloskey, Donald N. The Applied Theory of price. 2nd ed. New York: Macmillan, 1985.

مستند سازی بخش هایی از یک کتاب

اگر از فصل ها یا بخش هایی از کارهای ویراستاری شده ای که فصل ها یا بخش ها دارای عنوان منفرد و مولف جداگانه ای بود ، استفاده کردید ابتدا نام خانوادگی و نام مولف آن بخش را بیاورید و نقطه بگذارید، بعد عنوان آن بخش یا فصل را درون گیومه بنویسید و آنگاه نقطه بگذارید و بعد از نقطه واژه ی “در” در فارسی و “In” در انگلیسی را گذاشته عنوان اثر اصلی را بنویسید و بعد کاما گذاشته و نام ویراستار را بیاورید و در پایان اطلاعات مربوط به ناشر را ذکر کنید.

نمونه فارسی:

کیزر، ارنست. ” ادبیات هارلم “. یک اجتماع در حال گذر، ویراستاری توسط جی اچ کلارک. نیویورک: انتشارات سیادل، ۱۹۶۴ .

نمونه انگلیسی:

Kaiser, Ernest.” The Literature of Harlem”. In Harlem: A Community in Transition, edited by J.H. Clarke. New York: Citadel press, 1964.

مقاله های نشریه ها

ابتدا نام خانوادگی و نام مولف را بیاورید و نقطه بگذارید، بعد عنوان مقاله را درون گیومه بنویسید و نقطه بگذارید؛ سپس نام نشریه را نوشته و کاما بگذارید و بعد از کاما تاریخ انتشار و شماره ی مسلسل را بیاورید و در پایان شماره ی صفحه را ذکر کنید.

نمونه فارسی:

روزنبلات، لوئیس ام. “نظریه تبادلی: در برابر دوگانه گرایی ها.” کالج اینگلیش ۵۵ (۱۹۹۳): ۸۶- ۳۷۷ .

نمونه انگلیسی:

Rosenblatt, Louise M. ” The Transactional Theory: Against Dualism” . Collage English 55 (1993): 377-86.

منابع غیر کتابی (اجرای زنده، برنامه های رادیویی، تلویزیونی و ویدئویی)

ابتدا نام خانوادگی و نام نویسنده را نوشته و نقطه می گذارید و بعد نام برنامه یا اجرا را می نویسید، سپس نقطه گذاشته و نام اجرا کننده یا تهیه کننده و کارگردان را می نویسید، آنگاه نقطه گذاشته و اطلاعات مربوط به اجرا یا پخش و تاریخ و نوع آن را ذکر می کنید.

نمونه فارسی:

چخوف، آنتوان. غول دریا. تاترکورت، شیکاگو، ۵ نوامبر ۱۹۸۱ .

نمونه انگلیسی:

Chekhov, Anton. The sea Gull. Court Theatre, Chicago, 5Novamber 1981.

منابع یا اسناد اینترنتی

ابتدا نام خانوادگی و نام مولف را می آورید و نقطه می گذارید؛ بعد عنوان را نوشته و نقطه بگذارید، سپس تاریخ انتشار را آورده آنگاه نشانی و تاریخ دسترسی را آورده و نقطه بگذارید و در پایان نیز تقسیم متن (شماره صفحه یا سایر تقسیمات) را ذکر کنید.

نمونه فارسی:

هرز، یاکوب سی. سیری در اینترنت: ماجراجویی رایانه ای در شبکه. آوریل ۱۹۹۵ .

www/desires.com/ud.html

 نمونه انگلیسی:

Herz, Jacub c. Surfing on the internet: A nethead̛ s adventures online. 1995 April. WWW/desires.com/ud.html.2010 April.1-3.

پایان نامه یا رساله

ابتدا نام خانوادگی ونام ارائه دهنده رساله را بنویسید و نقطه بگذارید، بعد عنوان رساله را بیاورید و بعد درون پرانتز اطلاعات مربوط به دانش آموختگی از جمله مقطع، دانشگاه، سال دفاع را بیاورید و پرانتز را ببندید و نقطه بگذارید.

نمونه فارسی:

هوارد، جیمز ای. بنیادهای نظریه ی واج شناسی (رساله ی دکتری تخصصی، دانشگاه واشنگتن، ۱۹۶۷) .

نمونه انگلیسی:

Hoard, James E. on The Foundations of phonological Theory (Ph. D. diss., University of Washington, 1967).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.