مطالب آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
شاخص توده بدن (BMI)
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
پدافند | پدافند غير عامل شهری | اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل
دسامبر 11, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کلمه آمایش از مصدر آمودن به معنای آباد کردن، آمیختن، آراستن و نظم دادن است. در واقع آمایش سرزمین ترکیبی از رشته های مختلف علوم انسانی و تجربی و فنی است که با مشارکت منطقی و شیوه ای هماهنگ به سازماندهی سرزمین می پردازد.

آمایش سرزمین که معادل اصطلاحات Spatial planning یا Land use planning می باشد عبارت است از تنظيم روابط بين انسان، فضا و فعاليت هاي انسان، به منظور بهره برداري منطقي از تمام امكانات، براي بهبود وضعيت مادي، معنوي و اجتماعي، بر اساس ارزش هاي اعتقادي، سوابق فرهنگي  و ابزار علم و تجربه در طول زمان.

دکتر مجید مخدوم، آمایش سرزمین را در: تنظیم رابطه بین انسان، سرزمین و فعالیت های انسان در سرزمین به منظور بهره برداری در خور پایدار، از جمیع امکانات انسانی و فضایی در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان تعریف می نماید.

برنامه ریزی آمایش سرزمین چون با دیدی وسیع و همه جانبه به فضای ملی نگاه می کند، کلیه مناطق کشور را با حوصله و دقت از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرار می دهد و بر اساس توانمندیها، قابلیتها و استعدادهای هر منطقه با توجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای ملی آنها در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاص به مناطق مختلف کشور محول می کند.

طرح پايه آمايش سرزمين در فرآيند برنامه‌ريزي ايران

طرح پايه آمايش سرزمين در فرآيند برنامه‌ريزي ايران

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.