موفقیت-به-شیوه-خود
باقی ماندن در حیطه امن و راحت
می 23, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود
توجه به حرف همسایه ها
می 23, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

موفقیت-به-شیوه-خود

آنچه درباره خود می اندیشید اغلب بزرگترین مانعی است که با آن روبه رو هستید. اینکه توانایی های خود را چگونه تعریف می کنید و چگونه تصمیم می گیرید، می تواند موفقیت شما را تضمین کند یا جلوی آن را بگیرد. وقتی پیشرفت خود را تصدیق می کنید، وقتی قدم های کوچک موفقیت و پیروزی هایتان را جشن می گیرید، بر اعتماد به نفستان افزوده می شود. این اعتماد به نفس یکی از مهمترین عوامل دستیابی به موفقیت در هر زمینه ای از زندگی است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.