موضوعات پژوهشی رشته الهیات و معارف اسلامی
موضوعات پایان نامه علوم قرآنی
سپتامبر 7, 2014
مفهوم بهره وری
سپتامبر 7, 2014

كلمه كميابي داراي نزديكترين معني به كلمه محدود يا اقتصاد است كه در مقابل كلمه نامحدود و يا آزاد بكار ميرود .كميابي مسأله محوري و اساسي هر جامعه اي است .منابع اقتصادي، نمونه هاي متنوعي از كار، سرمايه، زمين و مديريت ميباشند كه در توليد كالاها و خدمات به كار گرفته ميشوند. از آنجا كه منابع هر جامعه اي محدود و كمياب است، تمامي جوامع با مسائلي از قبيل اين كه: چه توليد شود، چگونه توليد شود، براي كه توليد شود، چگونه كالا را در طي زمان جيره بندي و نگهداري كنيم و رشد سيستم را فراهم آوريم، مواجه مي باشند(سالولتره،۱۳۸۱).

با توجه به اين كه منابع و امكانات محدودي در اختيار سازمان است و بسياري از منابع تجديد ناپذير هستند و يا شكل گيري مجدد آنها سالهاي زيادي را ميطلبد و يا بعضي از منابع كمياب هستند، به طوري كه فراهم كردن اين منابع به صرف هزينه زياد نياز دارد و همچنين افزايش جمعيت و در پي آن افزايش مصرف و توليد، روز به روز بر محدوديت منابع ميافزايد، از اينرو امكان ارضاي نيازهاي نامحدود با تكيه بر چنين منابع و امكاناتي هرگز ميسر نيست .بنابراين تنها راه منطقي و امكان پذير، كسب حداكثر بازدهي و فايده از حداقل منابع ميباشد و اين نكته در مسئله بهره وري مستتر است و توجه به آن مي تواند به نفع خود سازمان و جامعه اي كه سازمان در آن قرار دارد باشد(میرنژاد،۱۳۸۲).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.