نقش مدیران در مدیریت تکنولوژی
فوریه 8, 2015
مطالب آموزشی مدیریت
استراتژی‌های رقابتی پورتر
فوریه 16, 2015

استراتژی صنفی کنث آر. اندروز در یک موسسه‌ عبارت است از الگوی تصمیماتی که براساس آنها هدف‌های عمده، هدف‌های جزیی و مقاصد آن را معین و مشخص می‌کند. سیاست‌ها و طرح‌های اساسی را برای دستیابی به این هدف‌ها مهیا می کند و سرانجام طیف فعالیت بازرگانی را که موسسه در‌پی ان است نوع تشکیلات انسانی و اقتصادی را که دارا است یا می‌خواهد به آن دست یابد و ماهیت خدمات اقتصادی و غیر اقتصادی را که در نظر دارد و نسبت به سهام‌داران، کارکنان، مشتریان و جامعه ارائه دهد تعریف می‌کند.

استراتژی صنفی یک فرآیند سازمانی است که به جهات مختلف از ساختار رفتار و فرهنگ موسسه که در درون آن چنین استراتژی بروز می‌کند جدایی ناپذیر است با وجود این می‌توانیم دو بعد مهم این فرآیند را از آن مجزا کنیم دو بعدی که در زندگی واقعی نیز جدایی ناپذیرند ولی برای هدف‌های تحلیلی جدایی‌ناپذیر نخستین بعد را تدوین یا تنظیم و دومی را اجرا می‌نامیم. اقدامات اساسی تدوین استراتژی، آن هم به صورت یک فعالیت منطقی مشتمل است بر شناخت فرصتها و تهدیدهای موجود درد محیط موسسه و در نظرگرفتن درجه خاصی از احتمال و خطرهای احتمالی در مورد راه‌چاره‌های موجود انتخاب استراتژیک یک جنبه‌ی اخلاقی نیز دارد(واقعیتی که در برخی صنایع بسیار روشن به‌چشم می‌خورد) همان‌گونه که راه‌چاره‌ها را باید برحسب درجه‌خطری که با آنها همراه است در ترتیب تقدم خاصی قرار داد در عین حال باید آنها را بر مبنای معیارهای مطلوبیت از نظر انتظارات جامعه برگزید.

چون اجرای اثر بخش می‌تواند یک تصمیم استراتژیک مناسب را بی ‌اثر کند یا یک انتخاب نه‌ چندان مناسب را موفق از آب درآورد باید فرآیندهای اجرا را برای شناخت امتیازات راه‌چاره‌های استراتژیک موجود مورد بررسی قرار داد اجرای استراتژی از یک سلسله فعالیت‌های فرعی تشکیل می‌شود که در بدو امر جنبه اداری دارند اگر هدف معین شده باشد آنگاه منابع موسسه را می‌توان برای رسیدن به آن سوق داد.

تصمیم‌گیری در مورد یک استراتژی مناسب برای موسسه با شناخت فرصت‌ها و خطرهای موجود در محیط آن آغاز می‌شود. این امر مربوط می‌شود به شناسایی طیف راه‌های استراتژیک دیگر فشرده‌کردن این طیف از راه تشخیص محدودیت‌هایی که به مدد توان صنفی اعمال می‌شود و سرانجام تعیین یک یا دو استراتژی اقتصادی (یا بیشتر) همراه با احتمال خطر قابل قبول محیط یک موسسه بازرگانی همانند هر موجودیت آلی (ارگانیک) دیگر عبارت است از مجموعه‌ی تمامی شرایط و عوامل بیرونی که بر مسیر حرکت و گسترش آن اثر می‌گذارند عوامل محیطی مرتبط با تصمیم استراتژی در صنعت موسسه در کل جامعه بازرگانی در شهر آن، درکشور آن، و در جهان نقش دارند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.