موضوعات پایان نامه مهندسی معماری
حیطه های پژوهشی بروز رشته معماری
آوریل 13, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید
هرچه بکارید، همان را برداشت می کنید
می 16, 2017
روش-تحقیق

روش-تحقیق

شما به عنوان یک محقق می‌توانید گستره‌ای متنوع از روش‌های خاصی را به‌کار گیرید که هر یک پیش‌فرض‌های  و هدف های متفاوتی دارند. یکی از این روش‌ها پژوهش کیفی است. پژوهش کیفی  پژوهشی است که کیفیت روابط، فعالیت ها، موقعیت ها یا موارد را بررسی می شود، که غالبا تحت عنوان تحقیق کیفی قرار دارند. این نوع پژوهش ها تاکید بیشتری بر توصیف جامع می کنند. منظور از توصیف جامع، به تفصیل توصیف کردن تمام آن چیزهایی است که در خلال یک فعالیت یا موقعیت معین می‌گذرد. روش پژوهش کیفی، اغلب به رو ش‌هایی گفته می‌شود که به منظور به دست آوردن داد ه‌های ذهنی به‌کار می‌رود. در مجموع پژوهش کیفی به سوی درک دنیای طبیعی گرایش پیدا می‌کند و ماهیت آن کاملاً تفسیری است. پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه و … استفاده می‌کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می‌شود. در این روش برای دیدگاه‌های افراد، مورد تحقیق ارزش قایل می‌شوند، محقق و تحقیق‌شونده با یکدیگر در رابطه متقابل در نظر گرفته می‌شوند، هم به توصیف می‌پردازد و هم تبیین و برای گردآوری داده به گفته‌ها و رفتارهای قابل مشاهده افراد تکیه می‌کند. در اینگونه پژوهش‌ها، هدف پژوهشگر بررسی «کیفیت پدیده» مورد مطالعه است نه کمیّت. بنابراین، پژوهش‌های کیفی به‌معانی، مفاهیم، تعاریف، علامات، استعارات، توضیحات و ویژگی‌های چیزها و موضوع‌های مورد مطالعه، می‌پردازند. پژوهشگران کیفی بر نوعی تفسیر کل‌نگر تأکید می‌کنند. آنان واقعیت‌ها و ارزش‌ها را به‌صورتی غیرقابل تفکیک و آمیخته با یکدیگر در نظر می‌گیرند.

مراحل کدگذاری مورد استفاده در پژوهش‌های کیفی شامل کدگذاری باز بر مبنای مقولات استخراج شده از مطالعه مقدماتی مبانی نظری تحقیق، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی می باشد.

 انواع تحقیق کیفی

دسته‌بندی تحقیقات کیفی آسان و مورد توافق همه نیست. آنسلم، استراس و جولیت کوربین، شیوه‌های تحقیق کیفی را شامل موارد ذیل می‌دانند:

  1. نظریه مبنایی
  2. مردم‌نگاری یا قوم‌نگاری
  3. پدیدارشناختی
  4. وقایع زندگی یا تحقیق زندگی‌نامه‌ای
  5. تحلیل مکالمات یا گفتمان
  6. تأویل‌شناسی یا هرمنوتیک
  7. کردارشناسی
  8. نشانه‌شناسی
  9. جامعه‌سنجی
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.