مطالب آموزشی مهندسی مواد (متالوژی)
کاربرد فرایند لحیم کاری در صنعت اتومبیل سازی، هوافضا و صنایع نظامی
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی مهندسی مواد (متالوژی)
فولادهای زنگ نزن آستنیتی و کاربرد آنها | نامگذاری فولاد های زنگ نزن
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی مهندسی مواد (متالوژی)

مطالب آموزشی مهندسی مواد (متالوژی)

معرفی آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴

آلیاژ های سریxxx2 (Al-Cu)

آلیاژ های سری xxx2 در هوافضا و دیگر کاربرد های ساختاری مورد استفاده قرار می گیرند. مس عنصر آلیاژی عمده است که در آلیاژ به صورت Al2Cu یا Al2CuMg (در صورت وجود Mg) وجود دارد. در بسیاری از آلیاژهای تجاری، مس به عنوان عنصر آلیاژی اصلی یا در میان عناصر آلیاژی دیگر، در غلظت های ۱ تا ۱۰% اضافه می شود. به دلیل وجود عناصر آلیاژی، لازم است که این آلیاژهای در دمای نزدیک به دمای انجماد تعادلی عملیات حرارتی شوند. این منجر به تمایل بیشتر مرز دانه ها به ذوب اولیه می شود.

آلیاژ های Al2024

ترکیب اسمی آلیاژهای Al2024 به صورت Al-4.6Cu-1.5Mg-0.6Mn(%Wt) است. این آلیاژ حاوی آلومینیوم، مس، منیزیم، منگنز، آهن و سیلیسیم بوده، و یک ساختار چند فازی دارد که شامل Al2CuMg, CuA12 Mg2Si, Al12Si3 (Mn,Fe) و در برخی موارد Al(Fe,Mn) یا Al6(Mn,Fe) است. حرارت دادن باعث حل شدن بیشتر مس و منیزیم شده اما مقداری A12CuMg و شاید  CuA12  به صورت حل نشده، خارج از محلول جامد باقی می مانند. تمام فاز های آهنی به Al7Cu2Fe  تبدیل می شوند و ممکن است همراه با دیگر فاز های جزئی باشند. به طور همزمان منگنز از محلول جامد به صورت  Al20Cu2Mn3 رسوب می کند. سرد کردن آهسته باعث رسوب گذاری A12CuMg به صورت ویدمن اشتاتن می شود. مراحل رسوب گذاری در آلیاژ Al2024 عبارت است از: محلول جامد فوق اشباع، مناطق همبسته صفحه ای شکل //GP Al{1 0 0}، فاز همبسته صفحه ای شکل “//θ Al{1 0 0}، فاز نیمه همبسته صفحه ای شکل //θ’ Al{1 0 0}، فاز نا همبسته.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.