موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
بروزترین حیطه های پژوهشی رشته مدیریت
دسامبر 31, 2016
لیست سیاه وزارت علوم
لیست سیاه وزارت علوم و دانشگاه آزاد | فهرست وب سایت هاي جعلی نشریات علمی سال ۹۵
فوریه 7, 2017
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم:

 1. بررسی وبسایت های خرید و اثر آن بر افزایش خرید.
 2. شناسایی عوامل موثر بر موانع و چالشهای توسعه کارآفرینی سازمان.
 3. رابطه مدیریت دانش با توانمند سازی کارکنان.
 4. بررسی رابطه بین شایستگی های فردی مدیران با سلامت سازمانی.
 5. چگونگی ارتقاء اثربخشی نظام الکترونیک در سازمانهای دولتی.
 6. شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی نظام مدیریت دانش.
 7. بررسی رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان.
 8. تاثیر تجربه برند بر وفاداری مشتریان.
 9. تاثير تناسب تخصص كاركنان با جايگاه شغلي در بهره وري.
 10. بررسی اثر مدیریت زمان بر عملکرد کارکنان.
 11. تبيين رابطه بين مهارتهاي كاركنان و ظرفيت تغيير در سازمان.
 12. شناسایی عوامل موثر بر چابک سازی سازمانی.
 13. ارزيابي كارايي تامين كنندگان در زمينه مديريت زنجيره تامين.
 14. بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موانع توسعه کارآفرینی.
 15. بررسی رابطه حمایت اجتماعی بر پیشرفت شغلی کارکنان.
 16. تاثیر قدرت اجتماعی برند بر خرید مشتری.
 17. تاثیر هوش اجتماعی و رفتارشهروندی بر خلاقیت سازمانی.
 18. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقا برند.
 19. بررسی تاثیر نظام شایسته سالاری بر عملکرد کارکنان.
 20. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش.
 21. بررسی تاثیر کیفیت وب سایت ها بر موفقیت کسب و کار.
 22. راهکارهایی در جهت ایجاد و بهبود وفاداری مشتریان.
 23. تاثیر تورم بر رفتار خرید مصرف کننده.
 24. بررسی رابطه میان بازاریابی سبز و عملکرد سازمانی.
 25. بررسی رابطه رهبری توانمندساز بر خلاقیت سازمانی.
 26. بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی و اثر بخشی سازمانی.
 27. تعیین رابطه بین استراتژی های مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی.
 28. بررسی تاثیر کیفیت سیستم اطلاعاتی سازمان بر اعتماد و وفاداری مشتری.
 29. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر رضایت مشتریان.
 30. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کار.
 31. شناسایی و رتبه بندی روشهای فرهنگ سازی اعتماد.
 32. ارائه مدل تشخیص بحران مالی شرکت.
 33. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رضایت مشتریان.
 34. ارزیابی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.