مطالب آموزشی مدیریت
بازاریابی رابطه مند و بازاریابی سنتی
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت
رهبری تحولی
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مطالب آموزشی مدیریت

از آغاز گسترش رویکرد بازاریابی رابطه مند، این امر برای محققان روشن بوده است که اگر توانایی مدیریت ارتباطات در یک بازار محلی مهم است، در زمینه بین المللی اساسی خواهد بود، که در آن مزیت های رقابتی به دانش و توانایی های فردی وابسته است. با ایجاد یک رابطه دراز مدت، درک نیازهای خاص مشتریان ممکن خواهد بود، که می تواند به گونه ای بسیار متفاوت از یک بازار به بازار دیگر پدیدار شود و مزایا را برای همه طرف های درگیر افزایش دهد تعداد زیادی از مطالعات ارتباط اعتماد و تعهد را نیز در زمینه بین المللی تایید می کنند. متغیر مهم دیگری که ظهور می کند جنبه فرهنگی است: RM (بازاریابی رابطه مند) می تواند معانی مختلفی با توجه به ویژگی های خاص کشورهای مختلف به خود بگیرد و فاصله ی فرهنگی می تواند احتمالات موفقیت را محدود کند اگر آن را در نظر نگرفته و کاهش داده نشود.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.