مطالب آموزشی مهندسی عمران - محیط زیست
معیارها و استانداردهای کیفیت آب | کیفیت آب آشامیدنی و آب آبیاری
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران - محیط زیست
ضرورت استفاده از بهينه‌سازي در سيستم‌هاي منابع آب
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران - محیط زیست

مطالب آموزشی مهندسی عمران - محیط زیست

هدف از مديريت جامع منابع آب، ايجاد سيستمي است که ضمن ارتباط دادن متقابل مديريت منابع آب با محيط زيست و توسعه اجتماعي و اقتصادي، از انعکاس و بازخورد آنها بهره‌مند گرديده و در نهايت با مشارکت بخش‌هاي مختلف تصميم‌گيري‌هاي تخصيص و توسعه منابع آب صورت گيرد. نکته مهمي که در مطالعات جامع مديريت منابع آب بايد مورد توجه قرار گيرد، شناخت مولفه‌ها و عدم قطعيت‌هاي آنها، مشخص و روشن نمودن ارتباطات بين مولفه‌ها و اثرات مستقيم و غيرمستقيم بين مولفه‌ها مي‌باشد تا با حل يک مشکل و برنامه‌ريزي يک مولفه، قسمت‌هاي ديگر سيستم تحت‌الشعاع قرار نگيرد. اثرات مستقيم معمولاً قابل سنجش و اندازه‌گيري مي‌باشند. در مديريت جامع منابع آب ترکيبي از استراتژي‌ها و سياست‌هاي مختلف چون ذخيره آب، تغذيه آبخوان، انتقال آب، صرفه‌جويي در مصرف آب، مديريت فشار و نشت در شبکه‌هاي توزيع آب، افزايش ميزان تامين آب با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌هاي هيدرولوژيکي، هيدروليکي و سازه‌اي مورد نظر قرار مي‌گیرد. همچنين مطلوبيت تاثيرپذيران مختلف در جهت رسيدن به سطح پايداري از تامين و تقاضا مورد نظر قرار مي‌گيرند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.