چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم
تأثیر گذاری بر روی زنان
آوریل 4, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم
مردها چه نیازهایی دارند؟
آوریل 4, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

مردان از نفوذ داشتن بر دیگران و مجذوب کردن آنها لذت می برند. به تجربه ثابت شده است که زنان اغلب اوقات نسبت به این گونه مردان بدگمان هستند زیرا اعتقاد دارند چنین مردانی ممکن است انگیزه هایی نهایی داشته باشند. از طرف دیگر، مردان بسیار مستعد هستند تا تحت تاثیر قرار بگیرند؛ فقط برای تأثیر گذاشتن بر آنها باید به شیوه ای مناسب رفتار کرد.

مردان با دستیابی به موفقیت، رسیدن به مقام و جذب کردن احترام انسان های مهم در حیطه ی زندگی شان احساس می کنند انسانی بسیار مهم و ارزشمند هستند. آنها زمانی انگیزه می گیرند. که در حیطه ی شغلی موفق باشند و بتوانند زندگی خودشان و خانواده را به خوبی اداره کنند. چنین هدفی در شکل گیری هویت و خود انگاره ی آنها هدفی اساسی به شمار می آید. بعضی از مردان هرگز نمی توانند استراحت کنند. این عده، هر چقدر هم که موفق باشند، باز هم احساس ناامنی دارند. این افراد احساس می‌کنند باید بیش از گذسته موفق شوند.

مردان اغلب به احساسی دچار می شوند که روان شناسان آنرا «نا امنی وضعیتی» می نامند. بسیاری از مردان ترسی ریشه دار و ناگفته دارند که مبادا در هر لحظه همه ی دستاوردهای خود را از دست بدهند.

روش کلیدی و مهم برای تاثیر گذاشتن بر مردان بسیار ساده است. از او درباره ی موفقیت هایشان سوال کنید و به دستاوردهای او ارج نهید و به خاطر کارهایی که انجام داده و موفقیت هایی که کسب کرده است از او تشکر و قدر دانی کنید. تحت تأثیر همه ی کارهایی قرار بگیرید که هم اکنون انجام می دهد و در گذشته انجام داده است. در این صورت، او شما را انسانی تاثیر گذار می بیند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.