مطالب آموزشی مدیریت
مديريت توسعه فردی
ژانویه 17, 2015
مديريت تعارض ميان فردی
ژانویه 17, 2015

زندگي ميليون‌ها كارگر و خانواده‌هايشان تحت تأثير تصميمات مديران آن‌هاست. خطاهاي مديران به منزلة از دست رفتن وقت، تلاش بيهوده و خستگي مفرط است. يكي از روش‌هاي پرورش توانايي‌هاي مديران بهسازي است. بعد از جنگ دوم جهاني صنعت و بازرگاني در تمام زمينه‌ها با كمبود شديد مهارت روبرو شد و در همين راستا دوره‌هاي آموزشي جامع و مدوني به اجرا در آمد وتنها تعداد كمي از مديران از آن بهره بردند. در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بيشترين تأكيد روي يادگيري فعال بود و اعتقاد بر اين بود كه دانش‌آموزان مطالب را با انجام كارهاي عملي بهتر ياد مي‌گيرند تا كوكورانه. پس از آن موضوع رشد شخصي و گروه درماني مطرح شد تا مردم به كمك اين روش‌ها شناخت بيشتر نسبت به خود پيدا كنند. بنابراين مديران نيز مي‌توانند ياد بگيرند و استعدادهاي بالقوه خود را فعال سازند. مديريت بهسازي يعني يادگيري از طريق تجربه‌هاي شخصي و مشاهده رفتار ديگران و ابزار قدرتمندي است كه به ماهيت فردي يك مدير بستگي دارد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.