موفقیت-به-شیوه-خود
پیشرفت خود را حفظ کنید
می 23, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود
مغز شما یک راهنمای مسیریاب دارد
می 23, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

موفقیت-به-شیوه-خود

درباره اهمیت پیدا کردن اشتیاق خود و دنبال نمودن رویاها با چشمانی باز بحث کردیم. اما حالا ببینیم که چگونه به هدف نهایی خود می رسید. نمی توانید به طور شانسی و با چشمان بسته به هدف خود برسید. بدون اینکه به آینده خود فکر کنید نمی توانید در هر مسیری حرکت کنید. جاده سنگفرش شده ای که شما را به مقصد برساند وجود ندارد. شما هر مسیری را که انتخاب کنید با موانعی روبه رو می شوید. شاید این طور به نظر برسد که هر مسیر و جاده با موانعی سنگ فرش شده است. راه بندها، موانع و منحنی های یادگیری همیشه وجود دارند. بنابراین باید یاد بگیرید که چگونه از این موانع عبور کنید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.