موفقیت-به-شیوه-خود
معاشرت با اشخاص ناباب
می 23, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود
باقی ماندن در حیطه امن و راحت
می 23, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

موفقیت-به-شیوه-خود

ممکن است دیگران با ساده سازی بیش از اندازه شما را طبقه بندی کنند. ممکن است کسانی که روی شما شناخت ندارند فکر کنند به آن دلیل که از طبقه اجتماعی متوسط هستید و یا در یک خانواده تک والدی بزرگ شده اید از عهده انجام دادن بعضی از کارها بر نمی آیید. این اشخاص درباره شما نظراتی می دهند که هرگز درست نیست. شما پنداره های خود را با دیگران به شکلی درمیان بگذارید که برایشان قابل درک باشد و بتوانند با شما ارتباط برقرار کنند.

 

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.