استراتژی بازاريابی
سپتامبر 3, 2014
استراتژی های سيستم های اطلاعاتی
سپتامبر 3, 2014

استراتژي مديريت منابع انساني به دنبال ايجاد حداكثر هماهنگي و همراهي ميان كاركنان و سازمان است. بسياري از شركتــها براي كاهش هزينه ها و كسب انعطاف پذيري بيشتر ، نه تنها از تعداد زيادي از كاركنان پاره وقت و موقتي استفاده مي كنند بلكه از كاركنان پيماني نيز استفاده مي كنند. شـــركتها همچنين متوجه شده اند، كه استخدام نيروي كار متنوع ( از حيث نژاد، سن ومليت ) موجب مزيت رقابتي آنها مي شود. با افزايش پيچيدگي كار، گروه ها بهتر مي توانند كاركنند. هم اكنون تعداد روز افزوني از شركتها به بهره گيري از گروههاي كاري خود مختار روي آورده اند تحقيقات نشان مي دهد كه بهره گيري از گروههاي كاري منجر به افزايش كيفيت و كارآيي مي شود.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.