موفقیت-به-شیوه-خود
رؤیاها اشتیاق شما را تغذیه می کنند
آوریل 5, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود
مشتاق باشد
آوریل 5, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

موفقیت-به-شیوه-خود

  1. مشتاق باشید. رویاهایتان را دست کم نگیرید. به آن جذابیت و شیفتگی کودک گونه ای بازگردید که زمانی داشتید و راهی پیدا کنید تا کار و زندگیتان را مشتاقانه صرف کنید.
  2. به جای کمال طلبی به پیشرفت و ترقی توجه کنید. اغلب ما شاهد فلج شدن نهایی بوده ایم که در اثر کمال طلبی به سراغ ما آمده است. به جای اینکه اسیر کمال طلبی بشوید، کار دیگری بکنید. برای حرکت به سوی هدفها و رویاهای خود بسیج شوید. هر پیشرفت و ترقی خود را هر اندازه کوچک و کم مقدار جشن بگیرید.
  3. در زندگی هدفمند باشید. بگذارید که دیگران بدانند که شما در زندگی خود هدفی را دنبال می کنید. مردم از کسانی که هدفمند هستند و اعتماد به نفس دارند استقبال می کنند.
  4. از دستاوردهای خود پاسداری کنید. دستاوردهای شما آن چیزهای است که تاکنون به دست آورده اید. ممکن است هنوز به جایی که می خواهید نرسیده باشید اما به هرصورت این جایگاهی است تا به حال به آن دست یافته اید.این جایگاه شامل دوستان، همکاران، مرشدان، رهنمایان و کسانی می شود که شما را در دستیابی به خواسته هایتان یاری می کنند.
  5. عمل کنید. من قبول ندارم که شانس فقط یکبار در خانه شما را می زند. من معتقدم که فرصت مناسب بارها در خانه شما را می زند. باید چشم ها و گوش ها خود را باز کنید تا متوجه این دق الباب بشوید. گاه فرصت مناسب در چشمان ما مستقیم نگاه می کند اما ما گرفتارتر از آن هستیم که متوجه آن بشویم. هشیار و گوش به زنگ باشید.
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *