افتتاح بخشی جدید با نام "گنجینه موفقیت طلوع" در سایت گروه تحقیقاتی طلوع
افتتاح بخشی جدید با نام “گنجینه موفقیت طلوع” در سایت گروه تحقیقاتی طلوع
مارس 9, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود
برای موفق شدن به شیوه خود چه می کنید؟
مارس 9, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

موفقیت-به-شیوه-خود

همۀ ما این عبارت را شنیده ایم که «زندگی خیلی کوتاه است!» من نقطه مقابل این را می گویم: «زندگی بیش اندازه طولانی است.» منظورم چیست؟ منظورم این است که زندگی آنقدر بلند و طولانی است که باید آن را صرف اشتیاق هایتان بکنید.

این فصل آغازین مضمونی خلق می کند و صحنه را بگونه ای می چیندکه بارعایت شش پیشنهاد و وعده ای که داده شده بتوانید اشتیاق خود را دنبال کنید. بسیاری از مادر شرایط بحران به سرمی بریم، سرگردانیم و بگونه ای انفعالی می خواهیم به موفقیت برسیم. این کتاب مارا برآن می دارد که الگویمان را جابه جا کنیم تا زندگیمان را سفری به سوی موفقیت در نظر بگیریم.

دراین لحظۀ خاص، به گفتۀ وزارت کارآمریکا،۲۴۰ میلیون نفر در این چرخه حضور دارندکه به اشکال زیر نمود پیدا می کنند:

  • برای آن آماده می شوند.
  • در راه رسیدن به آن هستند.
  • به آن رسیده اند.
  • از آن فاصله می گیرند.
  • در راه بازگشت هستند.
  • از فشارآن می کاهند.

آن کدام است؟ یک شغل و وظیفه است. در این مشاغل به ندرت اشخاصی پیدا می شوندکه به ابتکارخود نوآوری کنند و طرزکارشان راتغییردهند. اشخاص اغلب می گویند اگر به روشی دیگرعمل کنید، هرگز نمی توانید به موفقیت برسید. تنها معدودی بر این باورند که اگر به باورها و استعدادهای خود توجه کنید و براساس آنها اقدام کنید، می توانید به موفقیت برسید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.