آموزش مطالب روز حقوق
تعریف استصناع
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق
انواع ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

 اولين باري كه ضمانت اجرا در حقوق بين الملل مطرح گرديد در حكميت مربوط به مسئله ماهيگيري در سواحل اقيانوس اطلس (۱۹۱۰) بود.

بعد از جنگ جهاني اول در ماده ۱۶ ميثاق جامعه ملل ضمانت اجرايي براي حقوق بين الملل پيش بيني شد كه به موجب آن دولت‌هاي كه عضو جامعه ملل بودند مجبور بودند قبل از اقدام به جنگ نكاتي را رعايت نمايند كه در صورت تخلف، روابط مالي و تجاري ساير دولت‌هاي عضو جامعه با دولت متخلف قطع مي‌شد و ممكن بود اقدامات نظامي و بحري عليه او صورت گيرد.

در منشور ملل متحد نيز پس از جنگ بين المللي دوم، سيستم پليس بين المللي مطرح گرديد و اقداماتي كه در صورت تهديد عليه صلح به عمل خواهد آمد ذيل فصل هفتم بيان شده است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.