آموزش مطالب روز حقوق
اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق
رشد و بلوغ و اقتضائات آن در قانون مدنی
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

ابن فارس ( قرن پنجم هجری) وصاحب مصباح المنیر می نویسد:

«این واژه در مقابل واژه غی است» غی در اصل به معنای « فرورفتن در جهل است»[۱]

برخی با توجه به معنای وضعی و کاربردی رشد آن را این گونه تعریف کرده اند : « رشد عبارت است از رسیدن به حقیقت امر و رشید نیز به کسی گفته میشود که تدابیر او در بستری استوار به غایت و کمال مطلوب رسد»[۲]

در متون اسلامی نیز رشد به معنای جسمانی بکار نرفته است ، لذا در توصیف برخی از افرادی که به رشد نرسیده اند گفته شده است:«… کبیره غیر رشیده» [۳] و امام خمینی در این باره می نویسد« دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خویش را تشخیص میدهد.»[۴]

[۱]الفیومی ، احمد بن محمد بن علی المقری، المصباح المنیر، قم، دارالهجره، بی تا، ج۴ صص۴۵۷و۳۹۹

[۲]هیکل، محمد حسینین ، مجمع اللغت العربیه ، مجمع الافاظ ال قرآن الکریم تهران چ۲، ۱۳۶۳ ج۱، ص۴۸۲

[۳]الحر العاملی، محمد بن حسن، رسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، تهران مکتب الاسلامیه ، ۱۳۶۷، ج ۱۴ص۲۱۳

[۴]خمینی موسوی، سید روح الله … رساله مسئله ۳۷۶

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.