ضرورت وجود سيستم‌های اطلاعات بازاريابی
ژانویه 4, 2015
سيستم‌های اطلاعات بازاريابی مديريتی
ژانویه 4, 2015

سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي، ابزاري است كه به منظور حمايت از مديران در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به بازاريابي، طراحي شده است. توسعه سريع بازارها، نياز به تصميم‌گيري سريع و پاسخگويي را بيش از پيش روشن كرده است. سيستم اطلاعات بازاريابي كارامد، اطلاعاتي را كه مرتبط با تغييرات و وضعيت بازار بوده، ذخيره كرده و همزمان اطلاعات زائدي را كه از گزارش‌هاي محيطي به دست مي‌آيد، حذف مي‌كند. سيستم اطلاعات بازاريابي مناسب، بيشتر مشكلاتي را كه اغلب مديران نسبت به وفور اطلاعات نادرست، در زمان و مكان نامناسب با آن مواجه بوده و اطلاعات كافي و صحيح در مورد يك زمان و مكان معين وجود ندارد را حل مي‌كنند.

 علاوه بر آن، سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي با استفاده از برقراري ارتباط بين واحدهاي كاركردي و بخش‌ها و تلفيق آنها با يكديگر، مديران بازاريابي را در اتخاذ اينگونه تصميمات، ياري مي‌كند. براي مثال، جمع‌آوري اطلاعات در مورد ادراك مشتري از محصولات جديد، به وسيله نيروي فروش صورت گرفته و سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي اين اطلاعات را بين گروه‌هاي توسعه محصولات، منتشر مي‌كنند. سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي توانايي پاسخگويي به محيط پوياي كسب و كار را افزايش مي‌دهند. مثلاً، شركت‌ها براساس اطلاعاتي كه از طريق ارتباط با خرده‌فروشان جمع‌آوري كرده‌اند، مي‌توانند به منظور پاسخ به اعمال رقبا، سريعاً در قيمت محصولات خويش تغييراتي را ايجاد كنند. از سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي، همچنين به منظور سازماندهي، ذخيره و مديريت كارامد داده‌ها استفاده مي‌شود. براي مثال، داده‌ها ممكن است با توجه به نوع فروشگاه مشتري و يا رقبا كه در بازاري معين فعاليت مي‌كنند، طبقه‌بندي شوند. سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي اثربخش با استفاده از تغيير و تنوع در محصول مستقيماً ارائه خدمت به مشتريان را بهبود مي‌بخشد و يا اينكه به صورت غيرمستقيم پاسخگويي به نيازهاي مشتريان را افزايش مي‌دهد. مثلاً با استفاده از EDI يا با بررسي گزارش‌ها، نيازهاي مجدد و سفارش مشتريان، تشخيص داده شده و سريعاً مي‌توان به آنها پاسخ داد. يكي از اهداف سيستم بازاريابي ساده، جمع‌آوري، ذخيره، تجزيه و تحليل، ارزيابي و توزيع مناسب، به‌موقع و درست اطلاعات براي تصميم‌‌گيرندگان بازاريابي است تا كاربران سيستم بتوانند برنامه‌ريزي، استقرار و كنترل فعاليت‌هاي بازاريابي را بهبود ببخشند. به‌دليل نيازهاي اطلاعاتي منحصر بفرد سازمان‌هاي مختلف، يك سيستم اطلاعات بازاريابي جامع وجود ندارد كه بتواند به تمام سازمان‌ها ارائه خدمت كند. بنابراين، متناسب با هر سازمان، بايد سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي را طراحي و مستقر كرد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.