مطالب آموزشی معماری
سازه فضاکار
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی معماری
توسعه شهری
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی معماری

مطالب آموزشی معماری

براي يك طراحي خوب، صحيح و مناسب تعاريف متعددي ارائه گرديده است. ويترويوس سه مرتبه براي معماري قائل است: سودمندي، پايداري و زيبايي. از مجموع آنچه كه در تعريف يك طراحي صحيح از گذشته تا به حال بيان شده است و براساس آنچه كه در طراحي سازه به عنوان هدف نهايي در نظر گرفته مي شود مي توان نتيجه گرفت اساساً يك طرح خوب واجد مشخصاتي بشرح زير مي باشد:

  1. سادگي
  2. وحدت
  3. ضرورت

هريك از اين مشخصات بايد در تمامي مراحل طراحي مورد توجه قرار گيرد و حتي در مرحله تعيين جزئيات و طراحي اجزاء ساختمان به طور دقيق رعايت گردد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.