معيارهاي انتخاب تامين كنندگان در برون سپاری
سپتامبر 5, 2014
مخاطرات برون سپاری
سپتامبر 5, 2014

عوامل مختلفي در امر برونسپاري فعاليتهاي سازماني دخيل هستند ومحققين مختلف عوامل گوناگوني را مطرح نموده اند. در مطالعه اي كه توسط يانگ صورت گرفت، پنج عامل استراتژي، كيفيت، مديريت، اقتصاد و فناوري بعنوان عوامل تأثيرگذار در موفقيت برونسپاري معرفي شده اند(یانگ و چن،۲۰۰۶) در مطالعه ديگري شش دليل عمده براي استفاده از استراتژي برونسپاري توسط سازمان هاي مختلف بيان شده كه عبارتند از: صرفه جويي هاي مالي، تمركز راهبردي، دسترسي به تكنولوژي هاي پيشرفته، ارائه خدمات پيشرفته، دستيابي به مهارت ها و تخصص هاي جديد و خط مشي هاي سازماني(الدر،۲۰۰۵). در مطالعه ديگري تمايل به كاهش هزينه ها و افزايش كارايي، تمركز بر قابليت هاي كليدي سازمان، شناخت و معرفي نيروي كاري منعطف، بهبود مديريت روابط صنعتي، ارضاي اهداف شخصي تصميم گيرندگان و تابعيت از قوانين حكومتي به عنوان دلايل عمده برونسپاري نام برده شده اند(یانگ و همکاران،۲۰۰۷). آرنولد در مطالعه اي كه بر روي عوامل تأثيرگذار بر برونسپاري انجام داده است، سه عامل صرفه جويي در هزينه ها، تمركز بر قابليتهاي كليدي و انعطافپذيري در برابر تغييرات محيطي را به عنوان عوامل موثر در استراتژي برونسپاري معرفي مي نمايد(یانگ و چن،۲۰۰۶).از مهمترين دلايل برونسپاري مي­توان به كاهش كنترل مديريت، بهبود كيفيت خدمات، تمركز بر قابليتهاي كليدي، دستيابي به تكنولوژيهاي جديد، كاهش هزينه هاي سربار، افزايش خبرگي در داخل سازمان، كاهش هزينه هاي داد و ستد، كاهش هزينه هاي توليد، سرمايه­گذاري در فناوري، افزايش ظرفيت و بهبود موقعيت در زنجيره تأمين و افزايش ظرفيت تغيير در سازمان اشاره نمود(شانکار،۲۰۰۷).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.