مطالب آموزشی علوم اجتماعی
عوامل موثر در افزایش فرزندآوری
دسامبر 12, 2016
مطالب آموزشی علوم اجتماعی
عوامل موثر در فرزندآوری زنان
دسامبر 12, 2016
مطالب آموزشی علوم اجتماعی

مطالب آموزشی علوم اجتماعی

بنابراين تقاضا براي بچه دار شدن در مقياس يك خانوار، تحت تأثير موارد زير قرار مي گيرد:

  1. تعداد فرزنداني كه مي توانند زنده بمانند؛  معمولا جنس مذكر؛ در برخي از مناطق، والدين بيش از تعدادي كه مايل به داشتن آن هستند فرزند به دنيا مي آورند، چون مي دانند كه بعضي از آنها زنده نمي مانند.
  2. هزينة پرورش آنها.
  3. سطح درآمد خانوارها.

بايد توجه داشت كه در تصميم گيري، والدين فرزندان اول و دوم و حتي فرزند سوم مي تواند نقش كالاي مصرفي را بازي كند. در اين نظريه فرض بر اين است كه تقاضاي سه بچه  اول قطعي و مقطوع است و اغلب با عوامل مصرفي فرهنگي تعيين مي شود.

ولي اخذ تصميم در مورد داشتن يك بچه بيشتر، چهارم به بعد، ديگر تابع عوامل اقتصادي است كه پدر و مادر هزينه به وجود آمدن و منافع مالي آينده آنها را با هم مقايسه مي كنند كه در اينجا منافع همان درآمد حاصل از كار كودك در مزرعه و يا كمك مالي وي در هنگام پيري والدين است و هزينه داشتن فرزند بيشتر شامل دو مورد زير می شود:

  1. هزينه فرصتي وقت مادر؛ يعني اگر براي نگهداري فرزند در خانه نماند و به كار خارج از خانه مشغول شود چه مقدار درآمد عايدش می شود.
  2. هزينه تعليم و تربيت آنها؛ يعني مقايسه بين فرزند كمتر با كيفيت علمي بيشتر و فرزند بيشتر با كيفيت علمي كمتر، انتخاب كدام يك درس تر است.
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.