مطالب آموزشی مهندسی مواد (متالوژی)
انواع خوردگی و معیارهای تقسیم بندی آن | عوامل موثر در خوردگی فلزات و روش های جلوگیری از آن
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی مهندسی مکاترونیک
انواع کلاچ
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی مهندسی مواد (متالوژی)

مطالب آموزشی مهندسی مواد (متالوژی)

استخراج فلزات به روش تر يا هيدرومتالورژی

فرآيندی که در آن از کوره های مختلف برای احياء کانی های محتوی ترکيبات اکسيدی فلزات استفاده می گردد، در اصطلاح روش پيرومتالورژی يا متالورژی حرارتی ناميده می شود. روش هيدرومتالورژی نسبت به روش پيرومتالورژی مقرون به صرفه تر بوده و ميزان مصرف انرژی و نيز آلودگی محيط زيست درآن کمتر می باشد. اين روش برمبنای انحلال شيميايی عناصر از کانیهای معدنی و سپس رسوب کاتيون های فلز مورد نظر از محلول با استفاده از جريان الکتريکی انجام می شود. به طور معمول استخراج به روش تر بيشتر برای استخراج فلزات غير آهنی به کار میرود. در حال حاضر درمجتمع مس سرچشمه برای استخراج مس وکارخانه سرب و روی زنجان برای استخراج روی از اين روش استفاده می شود.

مراحل استخراج فلز به روش هيدرومتالورژی

در شکل ۱ مراحل مختلف فرآيند استخراج فلز مس به روش هيدرومتالورژی نشان داده شده است.

شکل 1- مراحل استخراج فلز مس به روش هیدرومتالورژی

شکل ۱- مراحل استخراج فلز مس به روش هیدرومتالورژی

اين مراحل را می توان به صورت زير بيان کرد:

  • استخراج سنگ از معدن و انتقال آنها به محل مناسب
  • تزريق حلال مناسب جهت حل کردن عنصر فلزی مورد نظر از ترکيب سنگ معدن های عنصر مورد نظر
  • جمع آوری محلول محتوی کاتيون
  • انتقال محلول جمع آوری شده به حوضچه هايی جهت رسوب ذرات جامد موجوددرمحلول و مواد مزاحم ديگر
  • افزايش عيار محلول نسبت به يون فلز مورد نظر با استفاده از مواد شيميايی مناسب
  • انتقال محلول پرعيار شده به سلهای الکترووينينگ استفاده از جريان الکتريکی روی سطح الکترودهای کاتد
  • جمع آوری ورقهای کاتدی پس از تشکيل رسوب فلزی و تکرار سيکل فوق
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.