به-روش-خود-ثروتمند-شوید
جدی و با اراده باشید
جولای 11, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود
شبکه سازی اقدامی مهم و سازنده است
جولای 11, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

موفقیت-به-شیوه-خود

اشخاص اغلب دو گونه اند. یکی آنهایی که درباره خود مبالغه می کنند و دیگر کسانی که درباره خود حرف نمی زنند و سکوت اختیار می کنند. صحبت کردن درباره خود با دیگران لاف و گزافه گویی نیست. بلکه فرصتی مناسب برای برقراری تبادل است. اینگونه وقتی با دیگران درباره خودمان حرف میزنیم، بیشتر می فهمیم که کجا بوده ام و به کجا رسیده ایم. وقتی درباره خودمان با دیگران حرف بزنیم، آنها هم علاقه مند میشوند تا درباره خودشان با ما صحبت کنند.

سیاست مدار انگلیسی: بهترین کاری که در گفتگو با دیگران می توانید بکنید این نیست که ثروت خود را با دیگران در میان بگذارید، بلکه مهم این است که به دیگران بگویید آنها خود چه ثروتی دارند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.