نمونه های مقاله نویسی از بخش انگیزه، دامنه و بیان مسأله | روش شناسی یا رویکرد | یافته ها و نتایج، نتیجه گیری و توصیه ها

نمونه های عملی، کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش عنوان مقاله
نمونه های عملی، کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش عنوان مقاله | بخش دوم
مارس 31, 2016
نمونه های کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش های چکیده و مجموعه کلید واژه ها
نمونه های کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش های چکیده و مجموعه کلید واژه ها
آوریل 5, 2016
نمونه های مقاله نویسی از بخش انگیزه، دامنه و بیان مسأله | روش شناسی یا رویکرد | یافته ها و نتایج، نتیجه گیری و توصیه ها

نمونه های مقاله نویسی از بخش انگیزه، دامنه و بیان مسأله | روش شناسی یا رویکرد | یافته ها و نتایج، نتیجه گیری و توصیه ها

همراهان گرامی، امروز می خواهیم نمونه های دیگری از شیوه عملی مقاله نویسی را برای شما عزیزان ارائه دهیم.

مثال ۹: بخش مقدماتی چکیده (انگیزه، دامنه، و بیان مسأله).

نمونه هایی از بخش مقدماتی چکیده

نمونه ی ۱

“این مقاله به بررسی روابط دختران و پسران و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه های منطقه ی ۸ دانشگاه آزاد اسلامی می پردازد و تلاش می کند به این پرسش ها پاسخ دهد:

نوع گرایش رفتاری دختران و پسران در رابطه با برقراری رابطه با هم چیست و چه علت هایی می تواند داشته باشد و برای بروز این رفتارها چگونه عمل می کنند؟

نمونه ی ۲

“این مقاله به بررسی مصرف رسانه ای و از خود بیگانگی فرهنگی- اجتماعی در میان جوانان تهرانی می پردازد و تلاش می کند به این پرسش ها پاسخ دهد: رسانه ها چه تأثیری بر بیگانگی اجتماعی- فرهنگی جوانان تهرانی دارند؟ چه ارتباطی بین نوع رسانه ی گزینشی، نوع برنامه، میزان در معرض بودگی و بیگانگی اجتماعی- فرهنگی وجود دارد؟”

 

مثال ۱۰: بخش روش شناسی یا رویکرد

نمونه هایی از بخش روش شناسی یا رویکرد

نمونه ی ۱

” این پژوهش با روش توصیفی و با رویکرد کل نگر- تجزیه ای و هدف قیاسی انجام گرفته و جامعه ی آماری آن کلیه ی دانشجویان مشغول به تحصیل در کلیه ی دانشگاه های منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی و حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۴۸۶ نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته ی متشکل از ۴۷ گویه که هر کدام نیز بسته به سطح بررسی دارای چند گویه ی فرعی بودند، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های رگرسیون، واریانس یک سویه، آزمون تی، و تحلیل مسیر استفاده شد”.

نمونه ی ۲

” دوره ی زمانی مورد مطالعه در این پژوهشنامه دوره ی گسترش حق رای و به دست آوردن قدرت سیاسی بیشتر توسط سیاهان، جدایی زدایی مدارس عمومی و پدیدآیی دانشگاه های سفید گریز، و خیزش و افت برنامه های فقر ستیزی فدرال بود. من از دو راهبرد پژوهش استفاده می کنم: (۱) تحلیل کمی داده های ایالتی و (۲) سه مطالعه موردی”

 

مثال ۱۱: یافته ها و نتایج، نتیجه گیری و توصیه ها

نمونه هایی از بخش یافته ها و نتایج

نمونه ی ۱

“جنسیت در این پژوهش بالاترین تأثیر را داشته و بعد از آن به ترتیب محل سکونت، سن، وضعیت مذهبی بودن فرد، مذهبی بودن خانواده، گرایش به نوع حجاب، وضعیت تاهل، گرایش به نوع برنامه ی ماهواره ای، گرایش به رسانه ها، حوزه های علمی، نحوه ی استفاده از اینترنت، گرایش به نوع برنامه ی تلویزیونی، نوع الگو یا گروه مرجع، شرایط انضباطی حاکم در دانشگاه ها، و شرایط دوستان قرار داشتند. بطور کلی ۵۴۲/۰ از روابط با متغیرهای مذکور تبیین شد. در عین حال، بین دانشجویان حوزه های علمی گوناگون، دارای پایگاه اجتماعی گوناگون، از مقاطع تحصیلی گوناگون، دختران و پسران در زمینه ی گرایش به روابط دختران و پسران در سطح ۹۹ درصد تفاوت معنی داری وجود داشت”.

نمونه ی ۲

” داده ها از پرونده های بایگانی، مصاحبه ها، روزنامه ها، و گزارش های منتشر شده، جمع آوری شده اند. این پژوهش نامه این استدلال را که جنبش غیر منسجم هستند، به چالش می کشد. در حقیقت، برخی از متخصصان، آژانس های فدرال، دادگاه ها، حزب های سیاسی، یا نخبگان اقتصادی را به عنوان عامل هایی به حساب می آورند که تغییر نهادی را هدایت می کنند. به صورت نوعی، این گروه ها در پاسخ به خواست های جنبش عمل می کردند و جنبش حقوق مدنی از این اهرم استفاده می کرد. جنبش می سی سی پی تلاش کرد ساختارهایی را برای حفظ چالش در خصوص نابرابری ها و بی عدالتی های محلی بسازد. زیرساخت های جنبش از طریق ایجاد تغییر در آرایه ای از نهادهای محلی، صاحب میراث ماندگاری در می سی سی پی شدند”.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.