موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه علوم اجتماعی
موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق علوم ارتباطات اجتماعي
مارس 31, 2016
نمونه های مقاله نویسی از بخش انگیزه، دامنه و بیان مسأله | روش شناسی یا رویکرد | یافته ها و نتایج، نتیجه گیری و توصیه ها
نمونه های مقاله نویسی از بخش انگیزه، دامنه و بیان مسأله | روش شناسی یا رویکرد | یافته ها و نتایج، نتیجه گیری و توصیه ها
آوریل 1, 2016
نمونه های عملی، کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش عنوان مقاله

نمونه های عملی، کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش عنوان مقاله

مثال ۵: عنوان می بایست حاوی واژه ها و اصطلاح های پیش داورانه، تعصب آمیز و احساس برانگیز نباشد. مانند:

فرض کنید اگر می خواهید در خصوص وضعیت بیکاری در ایران مقاله بنویسید و احساس می کنید که بیکاری در ایران یک بحران هست، عنوان خود را این گونه انتخاب نکنید:

بررسی مصیبت ویرانگر بیکاری در ایران

به جای این عنوان می توانید از یک عنوان دارای بار هیجانی کمتری استفاده نمایید، مانند:

بحران بیکاری در ایران

و نمونه دیگری مانند:

تأثیرات مخرب مصرف اکس در مهمانی های شبانه در تهران 

 

مثال ۶: عنوان می بایست تا حد امکان بیانگر محتوای مقاله و متناسب با آن باشد.

فرض کنید عنوان مقاله ای روش های مبارزه ی مسالمت آمیز است. در این جا ما انتظار داریم که با مطالعه مقاله بتوانیم همه ی روش های مبارزه مسالمت آمیز را بیاموزیم. حال فرض کنید نویسنده ی مقاله فقط به برخی از روش های مبارزه مسالمت آمیز پرداخته است و برخی دیگر را از قلم انداخته است.

پس، بهتر است او عنوان مقاله ی خود را این گونه بنویسد:

کارآمد ترین روش های مبارزه ی مسالمت آمیز

یا

روش های کارآمد مبارزه ی مسالمت آمیز

مثال ۷: عنوان می بایست با کمترین حروف ربط و علامت گذاری باشد.

به این عنوان نگاه کنید:

مطالعه ی همه گیر شناسی تأثیر عامل های مصرف داروهای روان گردان روی بروز طلاق زنان جوان شهر تهران.

این عنوان دارای واژه ها یا اصطلاح هایی است که پشت سر هم چیده شده اند و خواندن و درک آن در نگاه اول می تواند دشوار باشد. این عنوان می تواند به این صورت اصلاح شود:

تأثیر مصرف داروهای روان گردان روی بروز طلاق در میان زنان جوان شهر تهران. 

 

مثال ۸: عنوان ها از نظر نگارش می توانند به دو صورت نگاشته شوند: پرسشی و خبری.

عنوان پرسشی مانند:

آیا بحران اقتصادی در راه است؟

جامعه جهانی به چه سمت می رود: جنگ یا صلح؟

کنترل بحران مشروعیت توسط نظام امکانپذیر است؟

در عنوان خبری، مقاله نویس عنوانی را برای کار خود بر می گزیند که می تواند یا جنبه ی پاسخی داشته باشد.

مانند:

شغل زنان بر افزایش امکان طلاق در جامعه ی شهر تهران تأثیر می گذارد.

آزادی بیان تأثیر مثبتی بر مشروعیت بخشی به نظام حکومتی دارد.

جامعه ی جهانی در راستای جنگ حرکت می کند.

و یا اینکه ارتباط مفهوم ها یا متغیرهای مورد بررسی را برساند.

مانند:

تأثیر آب و هوا بر بروز سرطان ریه در تهران.

ارتباط پایگاه اجتماعی با وقوع طلاق در شیراز.

مقایسه ی کشورهای ایران و ژاپن در خصوص تأثیر عوامل جامعه شناختی بر بروز خودکشی.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.