الگوی فيشر
ژانویه 7, 2015
الگوهای مميزی كيفيت و مديريت كيفيت جامع | TQM | ISO
ژانویه 7, 2015

دو مفهوم اثربخشي و كارايي از چارچوب دانش مهندسي وارد ادبيات مديريت شده‌اند. كارايي و اثربخشي با توجه به رويكرد سيستمي، بهره‌وري را تشكيل مي‌دهند. در برخي سازمان‌ها، كارايي به اثربخشي منتهي مي‌شود و در برخي ديگر بين اين دو رابطه‌اي وجود ندارد اما براي افزايش بهره‌وري هر دو لازم هستند. اثربخشي با عملكرد و كارايي با بهره‌وري صحيح از منابع مربوط است. به اين ترتيب يك مدير موفق تدابيري اتخاذ مي‌كند كه نه تنها به هدف‌ها دست يابد بلكه حداكثر استفاده را از منابع نيز ببرد. از اين رو كارايي و اثربخشي (بهره‌وري) معياري براي سنجش و ارزيابي عملكرد هستند؛ معيارهايي كه رابطه بين نهاده‌ها و ستاده‌هاي سازمان را ارزيابي مي‌كنند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.