موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر درماندگی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران
سپتامبر 24, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی
موضوعات پایان نامه جامعه شناسی | بخش دوم
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای D8:

وجود و ماهيت ارتباط بين تورم و رشد اقتصادي يکي از موضوعات مورد بحث در بين اقتصاددانان است. برخي از مطالعات جديد، تورم را موجب افزايش هزينه سرمايه و ريسک سرمايه­گذاري و در نتيجه، کاهش سرمايه­گذاري مي­دانند و لذا معتقدند که تورم اثرات منفي و بازدارنده بر رشد اقتصادي دارد. در واقع تورم شديد از طريق ايجاد عدم اطمينان، کاهش کارايي سيستم اقتصادي، افزايش ريسک سرمايه­گذاري­هاي مولد، حرکت سرمايه­ها به سوي فعالیت های دلالی، کاهش بهره­وري سرمايه­گذاري و افزايش هزينه­هاي مبادله بر نرخ رشد اقتصادي تأثير منفي مي­گذارد. در مقابل، مکاتب ديگري نيز وجود دارند که معتقدند، با وجود توهم پولي در بين کارگران و يا اطلاعات ناقص آنها، تورم مي­تواند از طريق توزيع مجدد درآمد و كاهش دستمزد واقعي، از سوي کارگران که ميل کمي به پس انداز دارند به سمت کارفرمايان که ميل بالاتري به پس انداز دارند، مشوق رشد اقتصادي باشد. همچنين نظريات مربوط به مكتب پولي، تورم و رشد اقتصادي نيز نظريات متفاوتي را در خصوص نقش پول در ايجاد تورم و تأثير آن بر رشد اقتصادي مطرح کرده­اند. عدم خنثي بودن پول در کوتاه مدت، خنثي بودن پول در بلندمدت و ابرخنثي بودن آن، از جمله نظريات مطرح شده در اين رابطه هستند. بنابراين بررسي نظري و تجربي رابطه بين تورم و رشد مي­تواند از اين جهت حائز اهميت باشد که هم به نقد نظريات مختلف راجع به ارتباط بين اين دو متغير اقتصادي مي­پردازد و هم آزمون تجربي اين رابطه، مي­تواند اين نظريات را به محک آزمايش بگذارد. از سوی دیگر در سندچشم­انداز ۱۴۰۴ ایران کشوری است الهام بخش در جهان اسلام و نیز تشابهات فرهنگی در کشورهای مسلمان از دیگر دلایل توجه به تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در قالب مجموعه ای از کشورهای مسلمان D8 می­باشد. لذا در این مطالعه به کمک تکنیک حداقل مربعات و الگوی پانل دیتا در نرم افزار Eviews8 به بررسی تاثیر تورم بر رشد اقتصادی ۸ کشور مسلمان پرداخته می­شود که سعی در پاسخ به سوالات زیر خواهد داشت:

  • آیا بين تورم و رشد اقتصادي در کشورهای D8 ارتباط معني­داري وجود دارد؟
  • آیا نرخ شديد تورم در در کشورهای D8 باعث کاهش نرخ رشد اقتصادي مي­گردد؟
  • آیا رشد جمعیت در کشورهای D8 منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می­گردد؟
  • آیا سرزیر تحقیق و توسعه خارجی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای D8 دارد؟
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.