موضوعات پایان نامه مدیریت آموزشی
موضوعات پایان نامه مدیریت آموزشی | بخش دوم
آوریل 18, 2015
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | بخش نهم
آوریل 19, 2015
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم:

 1. بررسی قدرت خرید واقعی درآمدهای نفتی ایران ۶۵-۱۳۴۶.
 2. اندازه گیری بهره­وری صنایع کشور.
 3. تلفیق مبادلات بین بخشی در سازمان اکو.
 4. بررسی سیاست های پولی و مالی در کشور های توسعه نیافته.
 5. برآورد قیمت های سایه ای.
 6. ریشه یابی جنبه های ارزشی اقتصاد.
 7. برنامه ای برای نرخ بندی ارز در یک الگوی پولی.
 8. برآورد تابع تقاضای پول و تحلیل الگوی عرضه ی پول در ایران.
 9. تحلیل هزینه های آموزش و پرورش.
 10. نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه ی اقتصادی.
 11. برآورد تابع تقاضای مسکن شهری در استان یزد.
 12. نقش پست در توسعه ی اقتصادی و تخصیص بهینه ی منابع.
 13. بررسی نرخ بازده ی اقتصادی در منطقه ی ؟؟؟.
 14. بررسی تاثیر تورم بر توزیع درآمد در ایران.
 15. تخمین تابعه ی تقاضای برق خانگی در استان ؟؟؟.
 16. بررسی اثر تجانس تحولات عوامل اجتماعی و عوامل اقتصاد بر توسعه.
 17. ارزیابی نظام برنامه ریزی متمرکز اقتصادی در کشورهای سوسیالیستی.
 18. برآورد متوسط وقفه بر دریافتی های دولت و تاثیر ان بر کسری بودجه و تورم در ؟؟؟.
 19. تحلیل اقتصادی انتقال فیزیکی آب مطالعه ی موردی شهرستان ؟؟؟.
 20. اندازه دولت و رشد اقتصادی.
 21. بهره­وری بهینه از منابع میگو: مطالعه ی موردی آبهای ساحلی ؟؟؟.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه اقتصاد -بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد – موضوع پایان نامه اقتصاد -موضوع جدید پایان نامه اقتصاد -موضوعات پایان نامه اقتصاد – موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.