مشاوره و آموزش فصل نتیجه گیری و پیشنهادات رساله دکتری

فصل نتیجه گیری همیشه به عنوان یک خلاصه در پایان یافته ها به عنوان خلاصه ای از بحث نوشته می شود. هدف از نتیجه گیری این است تا تمام نکات مورد بحث را به دیدگاهی نهایی بکشاند. لذا باید توجه داشته باشید که تنها خلاصه ای از کل رساله را جمع بندی نکنید؛ دلیلش این است که خلاصه یا نتیجه گیری به منظور جهت دهی به نتایج و تصمیماتی است که به شما کمک کرده تا آن ها را اتخاذ نمایید.

اغلب، دانشجویان از خلاصه های تکراری به عنوان نتیجه گیری استفاده می کنند، که منجر به ایراداتی می شود. در اینجا، ما این  اطمینان را به شما می دهیم که نتیجه گیری را به گونه ای تنظیم کنید تا نشان دهد که نتیجه یا تصمیم نهایی بر اساس تحقیقات و یافته های گرفته شده منطبق باشد. مشاوران ما آموزش های جامعی برای نگارش نتیجه گیری های دقیق را ارائه می نمایند؛ و همچنین با هم فکری شما پیشنهاداتی را در مورد موضوع بحث ارائه می دهند. این کار، آنچه را که شما به عنوان یک راه حل برای مسئله مورد نظر توصیه می کنید را به وضوح نشان می دهد. مشاوران ما کمک می کنند تا پیشنهادات را به شیوه ای باز و قابل تفسیر بنویسید، تا نشان دهید که تنها پیشنهاد هستند و نه راه حل های نهایی و از این رو، می توانند تغییر کنند.

نتیجه گیری نیز باید از فرمت های مشخص شده ای پیروی کند. گروه تحقیقاتی طلوع به شما بهترین مشاوران را پیشنهاد می دهد که مدت های طولانی مشاوره و آموزش رساله دکترا انجام داده اند. پس مشاوره و آموزش نگارش فصل نتیجه گیری و پیشنهادات رساله دکتری خود را به ما بسپارید.


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.


  • در صورتی که فایل پیوست را ارسال می کنید. در انجام فرآیند ارسال صبور باشید تا فایل بارگزاری شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .