مشاوره و آموزش رساله دکتری – همه فصل ها

رساله دکتری، شکلی از نوشته های گسترده است که توسط دانشجویان به ویژه در سال های آخر تحصیلات تکمیلی انجام می شود. به طور عمده، یک رساله دکتری بر اساس موضوعی که توسط دانشجویان انتخاب شده، انجام می شود. دانشجویی که در حال نوشتن رساله است باید موضوعی را انتخاب کند، تحقیقات گسترده ای در مورد آن ها انجام دهند و به طور جامع در مورد تحقیقات و یافته های آن بنویسند.

رساله دکتری دارای چندین فصل می باشد. فصول رسالۀ دکتری در یک نوشتار بر حسب زمان قرار می گیرد. در نتیجه تمام فصل ها باید به یکدیگر متصل شوند. تمام فصول یک رساله دکتری بسیار حیاتی هستند و هیچکدام از آنها نباید حذف شوند. در یک رساله دکتری، ساختار استاندارد شامل چندین فصل است. رساله یک چکیده دارد که خلاصه تحقیق می باشد. مشاوران ما اطمینان حاصل می کنند تا خلاصه ای کوتاه از رساله به درستی تهیه شود. پس از چکیده، مشاوران ما مطمئن می شوند تا مقدمه توجه خوانندگان را جلب کند و مخاطب را برای خواندن کل رساله علاقه مند سازد. سپس نویسندگان ما ادبیات پژوهش را بررسی می کنند و تمام کارها را از لحاظ ارائه مرجع و نقل قول ها در متن بررسی می کنند. این کار، تضمین می کند که کار شما بدون پلاجیرسم (سرقت ادبی) باشد. در حالی که فصل روش تحقیق بررسی می شود، ما به طور کامل هر روش تحقیقی که در مقاله شما مورد استفاده قرار گرفته را به طور کامل بررسی می کنیم. یافته های پژوهش، بدنه اصلی رساله دکتری است، جایی که جزئیات تمام یافته ها ارائه می شود. در فصل نتیجه گیری، خلاصه ای از رساله دکتری در پاراگرافی دقیق و کوتاه ارائه می شود که به دنبال آن پیشنهاداتی آورده می شود. پس از آن ما رساله را بر اساس دستورالعمل های ارائه شده توسط دانشجویان بازخوانی و ویرایش می کنیم و در فرمت دانشگاه قرار می دهیم. پس مشاوره و آموزش رساله دکتری خود را به ما بسپارید.


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.


  • در صورتی که فایل پیوست را ارسال می کنید. در انجام فرآیند ارسال صبور باشید تا فایل بارگزاری شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .