ويژگي تبليغات از دیدگاه تری
سپتامبر 14, 2014
انواع تبلیغات
سپتامبر 14, 2014

منظور از تبليغات مستقيم ايجاد پيام هاي تبليغي شفاف و آشكار و غالباً بدون واسطه است. تبليغات مستقيم كه داراي ويژگي بلا واسطه بودن است و از پنهان بودن و پنهان كاري پرهيز مي كند و تبليغات غير مستقيم عمدتاً غير علني و غير صريح، پنهان و ناپيداست. اگر از سوي تراست ها و كارتل ها و دولت هاي يغماگر و استيلاجو و فرهنگ هاي زبوني پخش شده باشد بدون ترديد بر طراحي ها و برنامه ريزي هاي دقيق و گسترده، استوار است و با راهبردها و راهكارهاي حساب شده اي همراه است اينگونه تبليغات سود جويانه و يغماگرانه و سرقت شبانه نه تنها سعي در پنهان داشتن و پنهان بودن افكار و عمليات تبليغاتي دارند بلكه در مواقع لزوم با استفاده از فرصت هاي پيش آمده در تسريع و تشديد غارتگري زير پوشش و نقاب تبليغاتي گسترده مي کوشند.

به عبارت ديگر تجاوزگران يغماگر با توجه به اهميت تبليغات در اغلب زمينه ها به جاي حملات نظامي آشكار به لشكركشيهاي اقتصادي نيمه پنهان و به موازات تجاوزها و غارتگري هاي نیمه پنهان به تبليغات سياسي پيدا و ناپيدا مي پردازند و مقاصد سودجويانه و زبوني بخش خود را دنبال مي كنند(استافورد،۲۰۰۸).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.