آموزش مطالب روز حقوق
واژه شناسی تخریب
ژانویه 27, 2015
آموزش مطالب روز حقوق
ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب
ژانویه 27, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

در بانک‌های کشور از فروش اقساطی به عنوان یکی از ابزارهای طراحی شده بر مبنای نسیه استفاده می‌شود، ولی مرابحه از لحاظ موضوع، دامنه کاربرد و نیز تنوع در شیوه‌های پرداخت، جامع‌تر و کامل‌تر از فروش اقساطی است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد، برخی از مهمترین تفاوت‌های این دو ابزار به شرح زیر است:

الف) فروش اقساطی: به لحاظ کاربرد موضوعی فقط برای کالاهای محدود و معینی قابل استفاده است.[۱] در حالی که مرابحه منحصر به کالای خاص نیست و می‌توان از آن برای تمامی کالاهای مصرفی و با دوام مورد نیاز خانوارها، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موسسات تولیدی، صنعتی و بازرگانی استفاده نمود[۲]

ب) مرابحه علاوه بر پوشش گسترده کالاها برای خرید خدمات مورد نیاز خانوارها، موسسات تولیدی، صنعتی و حتی بازرگانی نیز قابل استفاده است، در حالیکه در فروش اقساطی چنین امکانی وجود نداشت[۳]

ج) به لحاظ شیوه پرداخت، فروش اقساطی عموماً شیوه‌ی پرداخت اقساطی تدریجی را مورد توجه قرار داده است در حالی که مرابحه شیوه‌های دیگر پرداخت در عقد بیع شامل بیع نقدی، بیع نسیه دفعی و بیع نسیه اقساطی را در بر می‌گیرد[۴]

د) از قابلیت‌های دیگر مرابحه می‌توان به امکان طراحی و انتشار اوراق مرابحه (صکوک مرابحه) براساس آن اشاره نمود.

[۱]در بخش نیازهای خانوار شامل خودرو و لوازم خانگی و در بخش موسسات تولیدی و صنعتی برای خرید وسایل تولید، ماشین ‌آلات و تاسیسات، مواد اولیه، ابزار کار و لوازم

[۲]موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری برون ربا، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی سال نوزدهم، شماره ۵۹، ۱۳۹۰، ص ۴۴

[۳]موسویان، منبع پیشین، ص ۴۴

[۴]همان

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.