مطالب آموزشی مهندسی عمران - آب و فاضلاب
تبخیر | تبخیر از سطوح آزاد آبی
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
تعمیرات و تعریف آن
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران - مدیریت ساخت

مطالب آموزشی مهندسی عمران - مدیریت ساخت

مشکل تأخیر پروژه‌ها یک مشکل جهانی است. در عربستان تنها ۳۰ درصد از پروژه‌های عمرانی بدون تأخیر و مطابق برنامه زمان‌بندی تکمیل‌شده‌اند. در نیجریه ۷۰ درصد پروژه‌های عمرانی با تأخیر مواجه هستند. همچنین تحقیقات انجام‌شده در اردن، هنگ‌کنگ و لبنان گویای درصد بالاي پروژه‌های داراي تأخیر است. تأخیر در طرح‌های عمرانی و اتلاف زمان در پروژه‌های عمرانی در ایران یکـی معضلات عمده به شمار می‌رود و با توجه به اینکه مدت اجراي یک طرح عمرانی در میزان سرمایه‌گذاری و بـازدهی سـرمایه مصرف‌شده در طرح اثر مستقیم دارد لذا با افزایش مدت اجرا و تأخیر پروژه نسبت به برنامه زمان‌بندی‌شده سرمایه زیادي اعم از اعتبارات عمرانـی، نیروي انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات در پروژه بلوکه‌شده و به هدر می‌رود. با تأخیر در بهره‌برداری امکـان از دسـت دادن موضـوعیت پروژه و توجیه اقتصادي طرح نیز وجود دارد.

تأخیر معلول عللی است که شناخت آن‌ها و تعیین اهمیت این عوامل می‌تواند ما را در ارائه راهکار اجرایی مناسب براي اجراي سریع‌تر پروژه‌ها یاري کند. ساختار پروژه‌های عمرانی از مؤلفه‌های مختلفی تأثیرپذیر است، شرایط اقتصادي، موقعیت جغرافیایی، دسترسی به مصالح، نیروهاي متخصص و کاري بومی، مدیریت دستگاه‌های اجرایی، فرهنگ بومی منطقه در تسریع یا تأخیر پروژه اثرگذار هستند. بنابراین براي هر منطقه عوامل اثرگذاري بر تأخیر پروژه‌ها متفاوت است.

 

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.