مطالب آموزشی مهندسی برق
توربین های بادی | چیدمان توربین های باد در یك مزرعه بادی | انواع ساختارهای توربین ­های بادی
دسامبر 8, 2016
مطالب آموزشی مهندسی برق
مشکلات پدیده چترینگ
دسامبر 8, 2016
مطالب آموزشی مهندسی برق

مطالب آموزشی مهندسی برق

سیستم هدایت یک موشک را در نظر بگیرید. وقتی موشک به سمت هدف پرتاب می شود در طول مسیر اتفاقاتی می افتد که ما تقریبا هیچ شناختی از آن ها نداریم. یکی از این اتفاقات این است که این موشک در یک روز بارانی یا طوفانی به سمت هدف پرتاب شده باشد بنابراین ممکن است از بیرون به موشک نیروی باد یا باران به آن وارد گردد که ما هیچ اطلاعی از مقدار این نیرو نداریم این نیرو همان اغتشاش است یعنی نیرویی که از بیرون به سیستم وارد می شود.

وقتی موشک به سمت هدف پرتاب می شود سوخت آن در حال تمام شدن است و ایده آل آن است که وقتی موشک به هدف برخورد می کند سوخت آن به صفر برسد تا سوخت اضافی بر روی موشک حمل نگردد. بنابراین اگر جرم سوخت موشک در ابتدا m باشد در لحظه برخورد موشک به هدف این سوخت تقریبا به صفر خواهد رسید. درنتیجه در پارامترهای سیستم موشک در طی روند کار آن نامعینی وجود دارد که این همان نامعینی در پارامتر می باشد. بنابراین اگر کنترلری که طراحی می کنیم این دو نامعینی را در نظر نگیرد هیچ گاه موشک به هدف برخورد نخواهد کرد. در این نوع مسائل (که تقریبا همه مسئله های کنترل با این نوع نامعینی ها در ارتباط هستند) کنترلر های مقاوم در برابر اغتشاش و نامعینی در پارامتر راه گشا هستند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.