مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی صنایع
موضوعات پایان نامه مدیریت کیفیت | بخش دوم
اکتبر 6, 2014
مفهوم اقرار چیست؟
مفهوم اقرار چیست؟
اکتبر 8, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

پدیده ی دولت مفصل ترین مفهوم مطالعاتی است این امر تنها نتیجه ی تاریخ در هم پیچیده و اهمیت خاص دولت در دنیای سیاسی امروز نیست ، بلکه علت ، دو پهلویی و پیچیدگی مفهوم آن است .زندگی ما در چارچوب دولت آغاز و پایان می یابد ، بدینسان دولت علاوه بر اینکه مفهومی پیچیده است واقعیت روزمره ای است که نمی توان آن را نادیده گرفت ،برخی از حقوقدانان دولت را تخیلی _حقوقی می دانند کهبر دسته ای از واقعیات اتکا یافته ، دولت به این دلیل تخیلی است که همانند یک واقعیت مادی وجود خارجی ندارد .در یک تعریف حقوقی درباره ی دولت می توان گفت : «مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی (محدوده ی جغرافیایی ) و تحت حاکمیت خاصی سکونت داشته باشند ».و برخی نیز در تعریف دولت چنین گفته اند : «بافت اجتماعی و کیفیت سیاسی یک ملت «دولت» آن ملت به شمار می رود. بنابراین طبق تعریف هر دولت دارای عناصری است که تشکیل دهنده ی دولت می باشند. این عناصر همانطور که در تعریف آمد عبارتند از:

  1. عنصر انسانی یا عامل جمعیت
  2. سرزمین یا قلمرو
  3. حکومت یا قدرت سیاسی

بدون وجود هر یک از عناصر بالا دولت محقق نمی شود و تمام عناصر مزبور برای ایجاد دولت لازم و ضروری است .بنابراین چناچه یک جمعیت انسانی وجود نداشته باشد یا سرزمین و قلمرویی موجود نباشد و یا چنانچه حکومت و قدرت سیاسی در کار نباشد ، نمی توان به وجود یک دولت امیدوار بود. چگونگی شکل گیری و ماهیت دولت نیز معمولا توسط یک قانون اساسی ( مدون یا نامدون ) تعیین می شود.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.