رضايت شغلي و عملكرد
سپتامبر 3, 2014
فروشگاه های زنجيره ای
سپتامبر 3, 2014

خرده فروشي عبارت است از مجموع فعاليت هايي که هدف از آن ها فروش مستقيم کالاها و خدمات به مصرف کنندگان نهايي براي مصارف شخصي و خانگي است(Berman & Joel، ۲۰۰۶). فروشگاه هاي خرده فروشي در شکل و اندازه هاي گوناگون وجود دارد. عوامل اصلي تمايز فروشگاه هاي بزرگ با ديگر فروشگاه هاي خرده فروشي، در وسعت و عمق طبقات محصولات ارائه شده، سطح خدمات، سياست هاي قيمت گذاري و تفاوت هاي جمعيت شناختي مي باشد(Arnold & Luthra ، ۲۰۰۰). خرده فروشي ها را مي توان بر اساس سطح خدمات ارائه شده توسط فروشگاه، نوع کالاهايي که در فروشگاه براي فروش عرضه مي شود، سطح نسبي قيمت هاي عرضه شده و نوع سازمان و گردهمايي آن‌ها به چندين دسته طبقه بندي کرد. بر اساس سطح خدمات ارائه شده، خرده فروشي ها را مي توان به سه دسته ي سلف سرويس، خدمات محدود و خدمات کامل تقسيم بندي کرد. بر اساس گوناگوني، خرده فروشي ها به فروشگاه هاي خاص، فروشگاه هاي بزرگ، سوپرمارکت ها، فروشگاه هاي محلي و ابر فروشگاه ها تقسيم نمود. بر اساس قيمت محصولات، خرده‌فروشي ها را مي توان به فروشگاه هاي تخفيف دار (ارزان قيمت)، خرده فروشي هاي زير قيمت رايج، فروشگاه هاي فروش با کاتالوگ تقسيم بندي کرد. خرده فروش هاي زير قيمت رايج نيز به خرده فروشي هاي مستقل زير قيمت رايج، فروشگاه کارخانه و باشگاه انبار تقسيم بندي مي شود. سازمان هاي خرده فروشي را مي توان از نظر سازمان و مالکيت به گروه هاي شرکت سهامي زنجيره اي، شرکت زنجيره اي داوطلبانه، شرکت تعاوني خرده فروشي سازمان ها با حق نمايندگي و مجتمع هاي ترکيبي تجاري تقسيم نمود.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.