آموزش مطالب روز حقوق
تعريف پيمانكار جزء
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق
تعريف اشخاص ثالث
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

در قراردادهای پیمانکاری اغلب با دو شخص با عنوان یکسان « کارفرما » رو به رو هستیم که عبارتند از :

۱-شخصی که موضوع پیمان را جهت اجرا به پیمانکار واگذار می کند .

۲-شخص پیمانکار ،به این اعتبار که نسبت به کاکنان تحت امر خود و همچنین پیمانکار جزء ، کارفرما محسوب می شود .

آنچه باعث گوناگونی کارفرما و در نتیجه وجود حقوق و تکالیف مختلف در قرارداد پیمانکاری گردیده است ، رابطه ی حقوقی موجود می باشد .چنانچه رابطه ی حقوقی موجود بر اساس قرارداد پیمانکاری باشد ، با حالتی مواجه هستیم که کارفرما اجرای موضوع پیمان را به پیمانکار بر اساس ضوابط و قواعد موجود در قرارداد پیمانکاری واگذار می کند و چنانچه رابطه ی حقوقی بر پایه ی قرارداد کار استوار باشد، بیانگر رابطه ی حقوقی موجود میان پیمانکار با کارگران تحت امر خویش و همچنین پیمانکاران جزء می باشد .

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.